Farnosť
Púchov

oltár
Prvá katechéza 8.9.2013.

Predstavte si, keby som vám, mladým, položil otázku , čo všetko ste prežili počas prázdnin, iste by ste vedeli veľa hovoriť, najmä o tých chvíľach, ktoré vás najviac oslovili.

Keby som vám položil otázku, čo veľké sa počas prázdnin udialo v živote Cirkvi, možno niektorí z vás by ste vedeli reagovať, že to boli svetové dni mládeže v RIO ... A práve v tejto prvej katechéze by som sa rád vrátil k niektorým myšlienkam z tohto stretnutia.

Ale najskôr aspoň tieto postrehy.

Na svetovom stretnutí sa zúčastnilo 3 milióny mladých ľudí. Boli mokrí, natlačení, nevyspatí, ale šťastní. Pre zaujímavosť - v roku 2006 vystupovali na tom istom mieste, čiže na pláži Copacabana, Rollling Stones /Stouns/. Na tomto koncerte sa zúčastnilo 1,5 milióna ľudí. Médiá vtedy označovali tento počet za niečo ako svetový rekord. Na pápeža prišli 3 milióny.

Atmosféru stretnutia mládeže veľmi pekne vyjadrila novinárka Lucia Newman: Musím povedať, že na mňa tak ľahko niečo nezapôsobí, ale bez váhania priznávam, že to čo sa udialo na pláži Copacabana, bolo veľmi ohromujúce. Žiaľ, médiám unikne niekedy príbeh, ktorý je najsilnejší. Ak dokáže pápež pritiahnuť tri milióny mladých z celého sveta, tak potom ma nikto nepresvedčí, že sa nad kresťanstvom zmráka a že nasledujúca generácia bude bezbožná a zosvetštená. Tu sa zastavme: Tie slová sú veľmi silné.

Ak sa máte, chlapci a dievčatá, úprimne pripravovať na birmovku a vy, ktorí ste sa už boli upevňovať v tom, čo ste sľúbili – byť svedkami Krista, potom je potrebné, aby ste zatúžili žiť tak, aby tieto slová platili aj o vás.

A práve k tomu nech vás povzbudia niektoré myšlienky, ktoré Sv. Otec povedal na tomto stretnutí. On ich iste adresoval nielen prítomným mladým, ale všetkým mladým – teda i vám. Budem citovať niektoré jeho výroky:

„Chlapci a dievčatá, prosím vás, nezaraďujte sa na chvost dejín. Buďte aktívnymi členmi. Prejdite do útoku. Vydajte sa vpred, budujte lepší svet, svet bratov a sestier, svet spravodlivosti , lásky, pokoja . Vždy hrajte v útoku.“

Čo znamená byť skutočným učeníkom, alebo svedkom Krista na to Sv. Otec použil tri slová: pole, tréning, stavenisko a rozobral ich takto:

Pole – aby semeno Božieho slova mohlo vzklíčiť je potrebné pole. A to ste vy.

Tréning – aj športovec, ak chce byť úspešný, musí veľa trénovať, pre vás to znamená živiť sa Božím slovom.

Stavenisko - budovať niečo veľké z vášho života, to zn. dovoliť, aby Božie slovo a sviatosti mohli vstúpiť do vašich životov.

A kládol mladým otázky, na ktoré si mal každý odpovedať sám:

Aký typ pôdy som ja? Mám odvahu, alebo som zbabelec? Mám zmysel pre dobro, alebo radšej súhlasím so zlom?

A po tomto spytovaní svedomia povedal: „Uvedomte si, Ježiš každému z vás ponúka ako víťaznému športovcovi ten najcennejší pohár a ním je večný život. Ale najprv je potrebné získať vstupenku a zaplatiť ju. Tou vstupenkou je modlitba, sviatosti, záujem o Božie slovo a túžba konať dobro.

Viera je ako plameň, čím viac ho pridávame a dávame ďalej, tým je väčší. A k týmto nádherným myšlienkam ešte jednu jeho výzvu:

Ježiš nepovedal: ak sa vám chce. Ak máte čas, ale choďte a žite evanjelium... Ježišovo posolstvo je jasné: žiadne stonanie, žiadne lamentovanie. Majte revolučnú vieru.

Čo dodať na záver? Chlapci a dievčatá, prijmite tieto myšlienky, tieto úžasné slová Sv. Otca. Poviem vám úprimne: kladiem si otázku, má to zmysel, keď vidím ako niektorí v predchádzajúcich rokoch brali neúprimne prípravu, ako niektorí po birmovke odpadli od viery? Alebo kladiem si aj inú otázku: dá sa vás osloviť, keď vplyv prostredia, v ktorom žijete, vás tak odvádza od viery, keď niektorí to máte dokonca i doma ťažké, rodičia, príbuzní nechodia do kostola, nemajú záujem o to, čo je Božie.

Na začiatku sme spomínali, že počas prázdnin ste prežili mnohé pekné chvíle. Pre mňa jedna z najsilnejších chvíľ bola, keď prišlo na faru isté dievča, ktoré bolo pred nedávnom na birmovke a rozprávala mi, ako jej záleží na rodičoch, ktorí nevedia nájsť cestu k sebe, rozdeľujú ich malichernosti.

Keď som zistil, že ona jediná z rodiny chodí do kostola, položil som jej otázku: Čo ti pomohlo k tomu, že takto dokážeš žiť? Odpovedala: príprava na birmovku a dobrá birmovná mama. Jej odpoveď ma doslova dojala a vtedy som sa zmohol iba na jedinú vetu: Prišla si na faru pre to, aby som Ti poradil a povzbudil Ťa, ale vedz: ty si ma viac povzbudila ako ja teba. Keď odišla, povedal som si: stojí to za to obetovať sa a pripravovať ďalších na birmovku.

Chlapci a dievčatá, ak chcete mať aj vy raz takýto krásny duchovný charakter: je k tomu potrebné jedno: pripravujte sa úprimne. A urobte ešte jeden dôležitý krok: zvoľte si dobrého birmovného rodiča, nie takého, čo vám môže po birmovke dať jednorazový drahý dar, ale takého, čo vám môže stále dávať ten najcennejší dar – príklad vlastného života.

Na záver spomeniem ešte jeden moment zo stretnutia mládeže: Často sa počas neho ozývalo brazílske heslo BOTAFE, čo zn. pridaj vieru. Prajem vám budúcim birmovancom, ale aj všetkým nám BOTAFE. Keď to dokážete, keď to dokážeme, spoznáme, aký je nádherný život viery, ak je úprimne žitý. Amen. Deo Gratias, Ave Mária.

« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk