Farnosť
Púchov

oltár

Sv. spoveď

  • V piatok popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude sv. spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných. Birmovní rodičia, ktorí nemôžu prísť v tomto termíne, nech sa vyspovedajú predtým, spovedáme každý deň ráno i večer pred sv. omšou. Birmovní rodičia, ktorí sú z inej farnosti, môžu sa vyspovedať aj vo svojej farnosti.

Sviatosť birmovania

  • V sobotu o 10.00 hod. sa v našej farnosti vysluhuje sviatosť birmovania. Prvé hlavné lavice ostanú voľné pre birmovancov a birmovných rodičov. Zadné hlavné lavice, ako i bočné lavičky môžete obsadzovať už pred birmovkou, preto prosíme rodičov a blízkych birmovancov, aby ste prišli do kostola už pred birmovkou. V kostole bude dosť miesta pre každého. Z dôvodu birmovky v sobotu ranná svätá omša nebude.

Dnes je 13.11.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk