Farnosť
Púchov

oltár

Oznam pre budúcich birmovancov

  • Budúci birmovanci, teda terajší žiaci ôsmeho ročníka dostanú na náboženstve osobný list birmovanca. Tí, ktorí boli pokrstení v Púchove, majú už v ňom potvrdený krst. A taktiež i tí, ktorí boli pokrstení síce mimo Púchova a my máme potrebné súradnice ich krstu ešte z prvého sv. prijímania, nemusia si ísť dať potvrdiť krst do danej farnosti. Krst si dajú potvrdiť len tí, ktorých nacionálie nemáme, pani katechétky im presne povedia, ktorí sú to. Začiatkom septembra bude zápis, o ktorom vás budeme pred tým v oznamoch informovať a kedy bude potrebné aby prišiel rodič s birmovancom s vyplneným a podpísaným listom birmovanca. Už teraz vás prosíme, aby ste dovtedy zvažovali dobrých birmovných rodičov. Na spomínanom liste je napísané presne, kto podľa kódexu cirkevného práva môže byť birmovným rodičom. Ktorí prestupujú už z s ôsmeho ročníka na inú strednú školu, alebo tí, ktorí sú starší a nemajú ešte birmovku a majú o ňu záujem, nech sa prídu prihlásiť v pondelok večer o 18. 30 hod. na faru.

Dnes je 16.7.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk