Farnosť
Púchov

oltár

Mládežnícka sv. omša

  • V piatok 20.4.2018 o 17.30 hod. bude mládežnícka sv. omša. Účasť birmovancov je nutná.
  • Zároveň oznamujeme birmovancom, že preskúšanie k birmovke bude v kostole nasledovne:
    v stredu po večernej sv. omši žiaci Gorazdovej a Komenského školy.
    V piatok po mládežníckej sv. omši žiaci mládežníckej školy.
    V sobotu o 10. 15 žiaci cirkevnej školy a gymnázia.
  • Pripomíname birmovancov, aby si priniesli na preskúšanie birmovné preukazy a úprimne sa naučili otázky, ktoré dostali a zároveň, aby každý niečo vedel povedať o svätcovi, ktorého si vybral k birmovke, ako svojho nového patróna.

Katechéza

  • V nedeľu 22.4.2018 bude pri sv. omšiach o 8.30, 10.00 a o 18.30 hod. katechéza pre birmovancov. Účasť na jednej z týchto sv. omší je pre birmovancov nutná.

Dnes je 20.4.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk