Farnosť
Púchov

oltár

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

kostol

Blahoželanie otca biskupa Tomáša
p. kostolníkovi Bazelidesovi

Aktuálne farské oznamy

17.1.2021

Číslo farského účtu pre online zbierku na kostol

Stremovanie sv. omší z filiálneho kostola
v Streženiciach

2. nedeľa - 17.1.2021 (08:30)

Rozhovor s austrálskym kardinálom Georgeom Pellom

ktorý bol nespravodlivo obvinený zo sexuálneho zneužívania, odsúdený, zavretý do väzenia a po nejakom čase uznaný najvyšším súdom Austrálie za nevinného a oslobodeneho

Kritériá rozlišovania ducha

ako vhodný nástroj pre pochopenie súčasnej situácie vo svete
a v cirkvi, účinný obranný mechanizmus proti chaosu
a hoaxom, ktoré sa snažia podkopať našu vieru v Boha a cirkev

Záznam z požehnania relikviou Kristovej krvi

Ako prosba za odvrátenie pandémie

Požehnanie celému Slovensku

10.1.2021 o 14.00 odletel z Janikoviec pri Nitre otec vikár Peter Brodek s relikviou Kristovej Krvi, aby tak udelil požehnanie celému Slovensku s prosbou o zastavenie epidémie. Prosí všetkých, aby sme sa zjednotili v modlitbe.

Požehnanie domu v období Zjavenia Pána

Bez účasti kňaza

Zbierka na detský domov v Púchove

Pastiersky list žilinského biskupa na sviatok Svätej rodiny

Sviatok Svätej rodiny

Vianočný príhovor pána farára Stanislava Stolárika

24.12.2020

Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu

Príprava na sv. spoveď

Sv. spoveď - krátky film

Homília pána farára na Sviatok všetkých svätých

1.11.2020

Hodnota človeka ako ľudskej osoby aj uprostred pandémie

8.10.2020

Pravidlá hygieny počas účasti na bohoslužbách
v kostole

Homília pána farára Stanislava Stolárika na slávnosť Najsvätejšej Trojice

7.6.2020

Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference

O uzdravování rodových kořenú skrze eucharistii

Usmernenie hlavného hygienka SR

Ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Pozvanie pripojiť sa k výzve Svätého Otca

Spoločná iniciatíva predsedov COMECE a CCEE

Pozvanie všetkým kresťanom

Iniciatíva pápeža Františka s prosbou k všemohúcemu Bohu o odvrátenie pandémie

Deviatnik k fatimskej Panne Márii

Ranná a večerná modlitba sv. Jána XXIII

Dnes je 22.1.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk