Farnosť
Púchov

oltár

Katechéza Mons. Michala Kebluška

Možno ste počuli o ankete, ktorá sa konala medzi mladými ľuďmi od 13 rokov a v ktorej sa im kládla otázka: Si šťastný? Mladí zo Slovenska skončili z 30 krajín na 25 mieste. Z Toho vyplýva, že mnohí mladí povedali nie.

Keby som teraz položil vám mladým rovnakú otázku, aké by boli odpovede, ak by mali byť úprimné? Keby som teraz vám všetkým, alebo keby niekto nám všetkým teraz položil túto otázku, aké by boli odpovede? Prestaňme sa trápiť otázkou a urobme v tejto chvíli múdrejší krok - a síce hľadajme odpoveď na otázku: Ako sa stať šťastným?

Prednedávnom som bol povzbudený , keď mi po spovedi jeden z našich mladých povedal, a zároveň mi dal súhlas, že môžem o tom hovoriť :

„Už dva roky žijem aktívnejšie svoju vieru vďaka filmu, ktorý má názov Vzoprieť sa obrom.“ Ja som si tento film pozrel a chcel by som vás povzbudiť práve myšlienkami z neho.

Ľudia vystupujúci vo filme nie sú katolíci. Napriek tomu upriamujú pozornosť na skutočnosť, že život s Bohom je šťastnejší, spokojnejší... Najmä vtedy, ak človek dokáže dôverovať, čo znamená nielen prosiť, ale i ďakovať , a to rovnako za víťazstvá ako i prehry. Dôkazom toho je život trénera, ktorý sa ocitol v ťažkej situácii, nič mu nevychádzalo. Slávne mužstvo, ktoré trénoval a ktoré bolo zvyknuté len na víťazstvá, zrazu stále prehrávalo. Preto ho chceli poza chrbát odvolať, počúval, aký je neschopný, nemohol mať deti, nešlo mu auto a nemal na nové... Hľadal silu v modlitbe a odpoveď v Písme Svätom. Napokon začal nový život s Ježišom, ktorý vyžadoval aj od svojich zverencov. Spočiatku neboli nadšení, ale neskôr pochopili, že to myslí s nimi dobre, najmä keď sa im začalo viac dariť a to nielen v zápasoch, ale i v živote.

Je tu napríklad aj nádherný obraz mladíka, ktorý si nerozumel s otcom, myslel si o ňom, že ho nechápe. Tréner mu jedného dňa povedal: „Pôjdeš za otcom a povieš mu, že si ho vážiš, že odteraz ho budeš rešpektovať ako autoritu.“ Mladík nečakal, šiel za otcom hneď, vošiel do kancelárie a napriek tomu, že mal otec práve jednanie, povedal mu tieto slová. Keď sa otec ospravedlňoval, že prerušil rokovanie, vtedy mu jeden z dojatých podnikateľov povedal, že radšej by bol bez ruky, len aby mohol mať takého syna. Šťastný otec – bohatý podnikateľ - si od tej chvíle úžasne rozumel so synom. Ako odmenu sa rozhodli tajne pripraviť pre trénera nové auto. Dej filmu končí víťazstvom vo finále a práve v ten ten deň sa trénerova žena dozvedela, že je v požehnanom stave. Film má názov Vzoprieť sa obrom preto, lebo tréner sa spočiatku nemohol vyrovnať s tým, čo všetko sa neho valilo, ako ho najbližší poza chrbát ponižovali, ako i so všetkými problémami, čo mu život prinášal. Pochopil jedno – dôležité je nedať sa znechutiť , ale treba v sile viery a pevnej vôli riešiť všetky problémy.

Aj vy sa budete musieť stretať s mnohými príkoriami, obrazne povedané budete sa musieť vzoprieť mnohým obrom. Nezabúdajte, prečo chcete ísť na birmovku a čo sa čaká od vás po birmovke. To nech je pre vás povzbudením. To nech je povzbudením i pre každého z nás, ktorí sme boli na .

V električke pri dverách sedelo mladé dievča. Dvaja muži sa pri nej stále rozprávali, presnejšie nadávali na dnešnú mládež, že sú nevychovaní , žijú ako bez Pána Boha... Dievča pochopilo, že poznámky smerujú na ňu a postavilo sa. Uvoľnilo miesto. V tom si jeden z nich všimol, že kríva. „Máte niečo z nohou?“ pýtal sa jeden z nich. „Nemám nohu. Prišla som o ňu po nešťastnej autohavárii,“ povedalo dievča. Zrazu si už nikto z nich nechcel sadnúť. Potom sa pozrela na nich a povedala: „Viete, všetci mladí nie sú takí . Aj ja verím a snažím sa úprimne žiť svoju vieru a poviem vám, keby som nebola veriaca, dnes nie som v električke, ale na psychiatrii.“

A v čom je moje prianie, moja prosba: Birmovanci, netúžte ísť na birmovku len kvôli daru, darom, ako je to dnes moderné, netúžte ísť na birmovku, len kvôli tomu, aby ste to mali v matrike zaznačené . Ale túžte ísť na birmovku preto, aby ste vydávali takéto nádherné svedectvo ako spomínané dievča. A ešte jedno. I na vás sa niekedy valia mnohé poznámky ako na to dievča. Dokážte ako ona svojím životom, že to neplatí o mnohých z vás.

O koľko to máte ľahšie. Máte zdravé nohy. Aj to je veľký dar. Viete, keď sa vrátime k spomínanej ankete, mladí ľudia sa dnes necítia šťastní aj preto, že všetko chápu ako samozrejmosť a nie ako dar. Len ten, kto dokáže na mnohé skutočnosti pozerať ako na dar, môže byť šťastný. A preto, vážte si každý dar. A od chvíle birmovky si vážte predovšetkým váš spoločný dar – dar viery posilnený darmi Ducha Svätého.

O koľko ste, sme bohatší. Tréner a jeho mladí zo spomínaného filmu mali len Písmo Sväté, vy máte sviatosti. Jednou z nich je aj sviatosť birmovania. Každá sviatosť je prepojenie so živým Kristom.

A to nech je prianím i pre nás všetkých zvlášť na Sviatok Zoslania Ducha Svätého, vo chvíli, kedy sa nám tak povediac treba vrátiť k našej birmovke , čo znamená nanovo sa otvoriť pre dôležité dary – dary Ducha Svätého, jedine s nimi sme schopní vzoprieť sa „obrom tohto sveta“ a prekonávať mnohé ťažkosti.

« Späť na úvod

Dnes je 13.11.2019

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk