Farnosť
Púchov

oltár

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

24.12.2010

Zaiste každý z nás máme hlbší vzťah k svojej rodine, radi poznávame jej pôvod, históriu, ale predovšetkým sa zaujímame o všetky udalosti, ktoré sa v nej v súčasnosti odohrávajú.

kostolAvšak ako kresťania patríme aj do veľkej farskej rodiny. Preto je dobré, keď poznávame jej históriu, ale i všetko, čo sa odohráva v súčasnosti života viery vo farnosti. Kiežby k tomu napomohla i táto stránka.

Srdcom farnosti je farský kostol, ktorý je zasvätený všetkým svätým. Do farnosti patria aj dve filiálne obce, ktoré majú novopostavené kostoly. Streženice majú kostol Sedembolestnej Panny Márie (2007) a Nimnica kostol Fatimskej Panny Márie (1997). Vo farnosti je i základná cirkevná škola sv. Margity.

Do dekanátu Púchov, ktorý od 14.2.2008 patrí do Žilinskej diecézy (dovtedy patril do Nitrianskej) okrem Púchova patrí 11 farností. Ale viac už na web stránke, preto všetkým návštevníkom tejto stránky prajem pozornú myseľ a najmä otvorené srdce pre to, čo je tak v živote dôležité: Božiu lásku a Božie požehnanie.

Mons. Michal Keblušek, dekan - farár

« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk