Farnosť
Púchov

oltár

Vitajte na stránke púchovskej farnosti!

kostol

Aktuálne farské oznamy

28.2.2021

Nová spovednica vo farskom kostole

28.2.2021

ONLINE prenos krížovej cesty z kostola
v Streženiciach

2. pôstna nedeľa 2021 (14:00)

Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze

Pastiersky list

Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Ako sa dostanem k pomazaniu popolom na Popolcovú stredu?

Ospravedlnenie za výpadok streamovania počas svätej omše v nedeľu

31.1.2021

Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

31.1.2021

Farská charita vo farnosti Púchov

Číslo farského účtu pre online zbierku na kostol

Rozhovor s austrálskym kardinálom Georgeom Pellom

ktorý bol nespravodlivo obvinený zo sexuálneho zneužívania, odsúdený, zavretý do väzenia a po nejakom čase uznaný najvyšším súdom Austrálie za nevinného a oslobodeneho

Kritériá rozlišovania ducha

ako vhodný nástroj pre pochopenie súčasnej situácie vo svete
a v cirkvi, účinný obranný mechanizmus proti chaosu
a hoaxom, ktoré sa snažia podkopať našu vieru v Boha a cirkev

Záznam z požehnania relikviou Kristovej krvi

Ako prosba za odvrátenie pandémie

Požehnanie celému Slovensku

10.1.2021 o 14.00 odletel z Janikoviec pri Nitre otec vikár Peter Brodek s relikviou Kristovej Krvi, aby tak udelil požehnanie celému Slovensku s prosbou o zastavenie epidémie. Prosí všetkých, aby sme sa zjednotili v modlitbe.

Požehnanie domu v období Zjavenia Pána

Bez účasti kňaza

Zbierka na detský domov v Púchove

Pastiersky list žilinského biskupa na sviatok Svätej rodiny

Sviatok Svätej rodiny

Vianočný príhovor pána farára Stanislava Stolárika

24.12.2020

Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu

Príprava na sv. spoveď

Sv. spoveď - krátky film

Homília pána farára na Sviatok všetkých svätých

1.11.2020

Hodnota človeka ako ľudskej osoby aj uprostred pandémie

8.10.2020

Pravidlá hygieny počas účasti na bohoslužbách
v kostole

Homília pána farára Stanislava Stolárika na slávnosť Najsvätejšej Trojice

7.6.2020

Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference

O uzdravování rodových kořenú skrze eucharistii

Usmernenie hlavného hygienka SR

Ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Pozvanie pripojiť sa k výzve Svätého Otca

Spoločná iniciatíva predsedov COMECE a CCEE

Pozvanie všetkým kresťanom

Iniciatíva pápeža Františka s prosbou k všemohúcemu Bohu o odvrátenie pandémie

Deviatnik k fatimskej Panne Márii

Ranná a večerná modlitba sv. Jána XXIII

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk