Farnosť
Púchov

oltár

V živote sme svedkami dojímavých príbehov. Iste medzi ne patrí i tento. Zomierajúcemu otcovi zavolali kňaza. Vyslúžil mu sviatosti a vtedy otec povedal tieto slová: „Toto je môj najkrajší deň. Ste prekvapení? Celý život som mal upriamený pohľad na Kristov kríž. Teraz som prežil chvíle milostí. Nemôžem prehrať.“ Syn často premýšľal nad slovami otca. Ak si dovolí človek, ktorý pozerá smrti do oči takéto slová, tak potom pravda o Kristovom kríži, o jeho láske musí byť tá najväčšia. Rozhodol sa, že aj on ju chce hlásať. Stal sa kňazom.

Na spomínanom príbehu môžeme pochopiť príbeh, ktorý na tomto mieste dnes všetci prežívame. Tu v Štepniciach kňaz Mirko ako chlapec prežíval veľa dní, najmä prázdniny. Často hľadel na kríže. Či ten starší, alebo novší. Pochopil lásku Kristovho kríža. Nielen pochopil, ale rozhodol sa ju aj hlásať. Stal sa kňazom. Chcel ešte viac. Túžil, aby sa táto najcennejšia pravda šírila najmä v tejto osade. Rozhodol sa vybudovať neľahké dielo - krížovú cestu. S jediným poslaním, ako to pekne píše vo svojom príhovore. Poďakovať za dar viery, ale i urobiť všetko preto, aby sa dar viery šíril ďalej. Pochopili ho najbližší. Pochopil som ho i ja. Pochopili ho i veriaci, ktorým teraz slúži. Pochopili ho viacerí. A tak sa začalo budovať veľké dielo. Vyžadovalo veľa fyzickej obety, finančnej pomoci, ale i skrytej obety, o ktorú sa vedia postarať tí, čo chcú znevážiť to, čo je Božie. Prišli chvíle úprimnej modlitby. Odmenou bol Štedrý deň, kedy dostávame darčeky. Mirko a my všetci s ním sme dostali najväčší dar. Povolenie pokračovať. Pokračovalo sa. Obetaví ľudia pokračovali brigádami aj v týchto posledných dňoch. Až prišiel v tejto osade najkrajší deň. Tento deň. Požehnanie tohto úžasného diela.

Tu prichádza chvíľa vďaky. Ďakujem p. vikár, že si nám ju požehnal. Ďakujem Tebe p. kaplán Mirko, že si vyšiel s touto túžbou a že si pre ňu toľko obetoval. Ďakujem Tvojim najbližším, ale i všetkým, ktorí pomáhali duchovne, fyzicky, finančne.

Od dnes sa bude týčiť Kristov kríž na najvyššom mieste nad celou púchovskou farnosťou, dekanátom, dolinou. Drahí veriaci, radi sem prichádzajte so svojimi deťmi. Odovzdávajte dar viery. A urobme od dnes ešte jedno dôležité gesto: Vyzdvihnime Kristov kríž predovšetkým vo svojich srdciach. Nezabúdajme - kríž je jediný zdroj ako prekonávať každé utrpenie, fyzické, duchovné, ako vedieť žiť s tými, ktorí rania. Kríž je jediný most, po ktorom sa dá bezpečne kráčať na druhý breh večnosti. Most, ktorý vedie nie k nezmyselnej prehre, ale k večnému šťastiu.

Chýba ešte jedno poďakovanie. A to je P. Márii,ku ktorej sme sa modlili v tých najťažších chvíľach. I preto prežijeme ešte jeden dar navyše. Skôr ako pôjdeme na guláš, na ktorý ste všetci pozvaní, pôjdeme najskôr k novej kaplnke. Ako viete, po rodinách našej farnosti putuje každý týždeň neustále, odrazu v 14 rodinách, kaplnka zázračnej Panny Márie. Od dnešného dňa bude 15. kaplnka zázračnej Panny Márie tu a všetky naše rodiny budú môcť sem putovať. Vážme si požehnané miesta novej krížovej cesty, ako i novej kaplnky P. Márie. Nech Kristova láska a láska Božej matky od dnes ešte viac víťazia v srdciach každého z nás.


« Späť na úvod

Dnes je 18.9.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk