Farnosť
Púchov

oltár

Začiatok stavby krížovej cesty: december 2015

Dátum požehnania krížovej cesty: 11. jún 2017

V jednej piesni sa spieva: “Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín.“ Ježiš Kristus umrel na kríži za nás všetkých.

Krížová cesta je vybudovaná v nádhernej prírode pohoria Bielych Karpát. Vedie miestami, odkiaľ je malebný pohľad na okolitú prírodu Bielych Karpát, Vršatecké Bradlá, Javorníky, Strážovské vrchy, Kľak, Martinské hole, našu obec, okresné mesto a okolité obce. Naša krížová cesta je poďakovaním, prosbou o zachovanie živej viery v rodinách pre ďalšie generácie. Tak ako sme my prijali vieru od našich predkov, je aj našou povinnosťou odovzdať ju našim potomkom, aby mali živú vieru v Pána Boha. On nám pomáha niesť naše kríže.

Krížová cesta začína v osade Štepnica pri starom kríži z roku 1925, ktorý bol pri tejto príležitosti zreštaurovaný. Taktiež bol zreštaurovaný aj betónový kríž z roku 1948, okolo ktorého vedie krížová cesta. Krížová cesta je ukončená symbolicky Golgotou na vrchole Štepnickej skaly. Boh je vrcholom nášho kresťanského života. Pánom neba i zeme a aj našich životov. Krížová cesta je symbolom spojenia ľudí dobrej vôle, spojením rodín, spojením ľudí s Bohom.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom – prácou, materiálom, finančnou pomocou, či modlitbami a obetami pomohli pri jej výstavbe. Celá „stavba“ bola financovaná z dobrovoľných príspevkov a materiálnych darov veriacich nielen z našej farnosti.

Máme nádej, že sa naša krížová cesta stane vyhľadávaným miestom pre stíšenie, či meditáciu pre všetkých ľudí.


« Späť na úvod

Dnes je 18.9.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk