Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Homília pána kaplána Ivana Belka na Sviatok všetkých svätých

Drahí bratia a sestry, v jednu nedeľu sa vybrala mladá rodinka na svätú omšu. Po príchode do kostola si malý chlapec všimol, že kostol je nádherne osvietený rôznymi farbami. Nevedel, odkiaľ pochádzajú všetky tie farby. Z lavičky uvidel vitrážové okná, na ktorých boli vyobrazené postavy svätých. Chlapec sa spýtal svojej mamy, že kto sú tí ľudia vyobrazení na okne. Mama mu odvetila: „To sú svätí.“ O niekoľko dní sa miestny farár pýtal na náboženstve detí: Kto sú podľa vás svätí? Prihlásil sa tento chlapec a jeho odpoveď bola: „Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo.“

V dnešnom evanjelium nám Pán Ježiš predstavuje svätých ako tých, ktorí sú pokojní, radostní, milosrdní, spravodliví. Aká je naša predstava o svätých?

Ježiš nás vyzýva, aby sme sa stali svätými, dokonalými, ako je náš nebeský Otec. Táto dokonalosť nás ma prenikať vo všetkých smeroch našej osobnosti. Možno si mnohí z nás viackrát povedali, že mne je nemožné, aby som bol dokonalý. Nezabúdajme ale na to, že mnohí ľudia, ktorí boli rovnakí ako my – to dokázali. Ani oni sa hneď nestali svätými, lebo svätosť je proces. Preto nám Ježiš odkazuje, aby sme sa stávali každým dňom lepšími.

Svätí podľa Ježiša sú charakterizovaní takto: Sú chudobní v duchu, lebo oni cítia, že vo všetkom sú odkázaní na Boha a nie na vlastné sily; sú plačúci kvôli svojej hriešnosti, ale Boh ich neustále potešuje; sú trpezliví v rôznych ťažkostiach a chorobách; sú tichí a mierni vo svojom živote; vždy spravodliví bez ohľadu na osobu; milosrdní, odpúšťajú, lebo aj im je veľa odpúšťané; sú pokojamilovní, lebo šíria pokoj; sú to ľudia čistého srdca, lebo cez nich žiari na svet Kristus; a napokon sú ochotní znášať prenasledovania, lebo vedia komu uverili a o kom majú svedčiť svojím životom.

Istotne sa nedajú vyjadriť všetky oblasti, ktoré sa týkajú svätosti. Každá oblasť človeka je dôležitá. Pod vplyvom Božej milosti sa vytvára dokonalosť. Zdá sa nám nemožné stať sa dokonalými? Ak sa spoliehame len na naše sily, tak skutočne – je to nemožné. Ale ak spolupracujeme s Duchom Svätým, vytvárame priestor, cez ktorý žiari Kristus pre celý svet.

Možno sa nám zdá svätosť nedostupná, lebo my si myslíme, že svätí sú nejakí iní ľudia, ako sme my. Niekedy dokonca môžeme pochybovať či sú alebo či boli ľuďmi. Možno sú to nejakí hrdinovia alebo Supermani? Odpoveď na tieto otázky nám dáva Sv. Otec František, keď hovorí: „Svätí nie sú Supermani, ktorí sa narodili ako dokonalí, ale sú to obyčajní ľudia, ktorí nasledovali Boha celým svojím srdcom.“

Drahí bratia a sestry, aj my sa môžeme stať svätými. Aj keď vieme, že sme hriešni, snažme sa každým dňom stávať o kúsok lepší, ako sme boli včera. Skúsme si každé ráno vzbudiť tento úmysel. Chcem byť lepší ako včera. Tak budeme otvorení po celý deň Božiemu Duchu, ktorý nám bude pomáhať. Postupne sa staneme radostnejšími a pokojnejšími.

Pán Ježiš nám ponúka seba samého. On je prameň, z ktorého môžeme čerpať vodu s radosťou. Lebo bez neho nemôžeme urobiť nič dobré. Ponúka nám aj Ducha Svätého, ktorý nás vedie. Zanechal nám veľký vzor dokonalosti - Pannu Máriu. Tak, ako to povedal sv. Jánovi, aj nám hovorí: „Hľa, tvoja matka.“

Vieme napríklad aj zo života sv. Augustína, že v mladosti mnohokrát stroskotal. No nikdy sa nevzdal a hľadal to, čo by úplne naplnilo jeho srdce. Cez svoje pády sa dostal k pravému zdroju milosti, z ktorého čerpal až do konca života. Po rokoch pokorne napísal o svojom hľadaní Boha vo Vyznaniach: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Bože.“ A na inom mieste píše: „Neskoro som ťa začal milovať. Láska taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať.“

Drahí bratia a sestry, sme pozvaní nasledovať Krista s celým srdcom a usilovať sa stať svätými. Ani dnes nie je neskoro povedať Bohu svoje áno. Nech orodujú za nás v nebi svätí, aby sme sa aj my stali ľuďmi, cez ktorých žiari pravé Svetlo, Ježiš Kristus. Amen.

« Späť na úvod

Dnes je 2.12.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk