Farnosť
Púchov

oltár

Kázne Mons. Michala Kebluška

Nedeľa sv. rodiny

Kázeň 30.12.2018

Polnočná sv. omša

Kázeň 25.12.2018

Predvianočná sv. spoveď

Katechéza 16.12.2018

Sviatok všetkých svätých

Kázeň 1.11.2018

Misijná nedeľa a modlitba svätého ruženca

Katechéza 21.10.2018

Nech naše mesto víťazí vo všetkom, len nie
v hiechu

Kázeň 5.8.2018

Ako budovať požehnanú kresťanskú rodinu

Kázeň 10.6.2018

Prvé sv. prijímanie

Kázeň 6.5.2018

Veľkonočné obdobie

Kázeň 8.4.2018

Dar života

Kázeň 14.1.2018

Príprava na sv. spoveď

Katechéza 17.12.2017

Úvodná katechéza

Kázeň 24.9.2017

Nech naše mesto víťazí vo všetkom, len nie
v hiechu

Kázeň 13.8.2017

Modlitba

Katechéza 19.3.2017

Polnočná sv. omša

Kázeň 25.12.2016

Ukončenie Svätého roka Božieho milosrdenstva

Kázeň 20.11.2016

Sviatok všetkých svätých

Kázeň 1.11.2016

Sviatosť birmovania

Katechéza 8.5.2016

Dôležitosť sviatostného života

Katechéza 10.4.2016

Sviatočný deň

Katechéza 13.3.2016

Sviatok Zjavenia Pána

Kázeň 6.1.2016

Sviatok Božieho narodenia

Kázeň 25.12.2015

Polnočná sv. omša

Kázeň 25.12.2015

Sviatok všetkých svätých

Kázeň 1.11.2015

Sviatosť manželstva

Kázeň 8.2.2015

Kázeň pri pohrebe mojtínskeho p. farára Badžgoňa

Kázeň 3.1.2015

Božie narodenie

Kázeň 25.12.2014

Spovedné zrkadlo

Katechéza 14.12.2014

Reč kresťana

Kázeň 6.4.2014

Nechať sa nanovo prežiariť Ježišovým svetlom

Kázeň 25.12.2013

Zázračné dieťa dáva zmysel všetkému

Kázeň 25.12.2013

Zasvätenie farnosti Panne Márii

Kázeň 8.12.2013

Ako žiť v sile Ducha Svätého

Kázeň 12.5.2013

Svetlo Božej lásky...

Kázeň 25.12.2012

Neprehrať svoj život

Kázeň 1.11.2012

Mágia

Kázeň 29.11.2011

Mágia je jedným z primárnych plodov okultizmu. Patrí k najrozšírenejším zlám a má zrejme najväčší vplyv na ľudové masy. Hovoríme o ľudových masách preto, že s mágiou sa stretávame v každej dobe a robia ju všetky známe národy.

Dnes je 13.8.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk