Farnosť
Púchov

oltár

Magdaléna

Toto dielo je z 10 – zväzkového diela M. Valtorty zverejnené pod titulom „Evanjelium, ako mi bolo odhalené“, z ktorého sú vyňaté kapitoly týkajúce sa Magdalény. M. Valtorta svoju výbornú pozorovaciu schopnosť uplatnila tu dokonale. Svoju mystickú skúsenosť žila v skrytosti až do smrti. Je pochovaná vo Florencii v kaplnke kláštora Zvestovania. Povedala: „Ja som neklesla z milosti Božej tam, kam klesla Magdaléna. Ale nechala som sa zmiasť ľudskými preludmi. Kristus bol odo mňa zanedbaný, ako tí, pozvaní na svadobnú hostinu, tam nešli, tak boli zahrabaní do svojich záležitosti. Ježiš mi povedal: Nestačí zlo nerobiť, je treba netúžiť po ňom. Tiež sa prihovára toto dielo bytostiam, ktoré poznali uštiknutie zla, ktoré prahli po tvoroch, keď stratili z dohľadu Stvoriteľa. Mária z Magdaly, Mária z Betánie a istá hriešnica bez mena u Lk 7,36-50 je jedna a tá istá.

* Mária tajne z úkrytu počúva Ježišove kázne, ktoré hovorí z terasy ľuďom z Betánie a okolia a Ježiš ju zbadal, ale úmyselne si ju nevšíma. „Čo povedať o týchto nešťastníkoch? Sú to úbohé duše, ktoré z lenivosti alebo pre ľahkomyseľnosť stratili večného Snúbenca. Tieto duše idú, podnecované Božou láskou a hľadajú lásku. Stačilo by, aby chceli vnútorné svetlo...Chodia ako nemocné, tápajúc potme hľadajú lásku a nachádzajú všelijaké milkovanie, špinavé pletky, ktoré nazývajú láskou, ale lásku nenachádzajú, pretože láska je Boh a nie zlato, ani zmyselnosť ani moc...“29.

*Cudzoložstvo? Žiadny dôvod neospravedlňuje smilstvo, ani opustenie, ani zapudenie od manžela, ani súcit so zapudenou. Máte len jednu dušu.37.

*Mária v dome Šimona umýva Ježišovi nohy. „Šimon, nečiň krivé obvinenie, aby si ospravedlnil seba samého pred sebou. Uzdrav sa z malomocenstva svojej duše... odlož pýchu mysle a chlipnosť tela...Ja čistému a kajúcemu zverujem poslanie chápať moje myslenie. Máriu láska unášala do výšok a vpred ako rýchly vietor.64.

*Niektorí apoštoli vyčítajú Ježišovi, že nemal Márii z Magdaly v dome Šimona verejne odpustiť, pretože farizeji inak zmýšľajú a treba s nimi pristúpiť ku kompromisom a tak ich získať za priateľov.

Ježiš hovorí: Toto nikdy, Judáš. V pravde a čestnosti, v mravných postojoch, neexistuje prispôsobenie a kompromisy. Ostatne, Ja viem, že som jednal dobre a pre dobro. A to stačí.68.

*Áno Jakub Alfejov. V onom podobenstve sa človek necháva zviesť množstvom peňazí, ktoré môžu sprostredkovať mnoho pôžitkov a tak stráca všetky práva na poklad Královstva. Zo 100 ľudí iba tretina dokáže odporovať pokušeniu zlata alebo iného zvádzania a z tej tretiny len polovica to dokáže heroickým spôsobom. 84.

*Ježiš hovorí o pannách, ktoré sa mu zasvätia...Mária z Magdaly sa ho pýta: „A my, zrúcaniny, ktoré si Ty postavil, čím sa staneme?“ – „Tým, čím sú sestry panny.“ – „Oh, to je nemožné, príliš sme sa brodili v bahne.“ – „...duše, ktoré ste si vedome zla, ste schopné to liečiť tam kde je,... ste v Božích očiach mučenice.“ ?! „Proti sebe samým a proti myšlienkam na minulosť a skrz smäd po láske a po zmierení“. 90.

*Učiteľ musí poznať svojich žiakov, aby ich mohol napraviť v jejich chybách. Vzkriesiť telo nie je najväčší zázrak, ale u vzkrieseného v duchu, lebo tu je jeho vôľa prítomná, dokonca je prvá a to je jeho potrebná zásluha.113-4.

* V Cézarei, kde Magdaléna musí čeliť osobám, s ktorými viedla rozkošnícky život. „Lýdia, zabudni na všetko zlo, ktoré si ma videla konať a prosím ťa za odpustenie... som šťastná, že som učeníčka, ľutujem, že som nepoznala Svetlo skôr a že som sa živila bahnom miesto toho, abych sa živila z Neho. S Bohom, Lýdia.“121.

*“Marta, Rabbi prichádza“ a Mária beží otvoriť ťažké vráta a vybieha na cestu s radostným a láskyplným výkrikom: „Ó Raboni môj!“ vrhá sa k Ježišovým nohám a bozká ich v prachu cesty. 158.

*“Marta sa prečistí skrze slová, ktoré som jej povedal. Ty, Mária, skrz úprimnosť svojej kajúcnosti...“ – „Nie Rabbi, skrz Tvoje odpustenie. Moja ľútosť by nestačila omyť môj veľký hriech...“ – „Stačila a bude stačiť všetkým tvojim sestrám, ktoré ťa budú napodobňovať...Úprimná ľútosť je filter, ktorý prečisťuje, láska potom je látka, ktorá chráni pred každým novým znečistením...“162.

*Lazar je smrteľne chorý a veľmi trpí. „Čo urobíme, Mária?“ pýta sa Marta. – „Poslúchneme Rabbiho, on povedal, že ho máme zavolať po Lazarovej smrti. Tak to urobíme.“ – Marta namieta, že to by bolo neskoro. – Mária na to: „On povedal, že máme veriť a dúfať napriek každej protikladnej realite a potom zažijeme zázrak.“189.

*Lazar zomrel a bol pred Božím súdom. „Keby si bol zavrhnutý (odsúdený do pekla), nemohol by som ťa povolať opäť do života...Tvoja duša prichádza ako znovu stvorená, podobá sa duši nemluvňaťa. Je nová. Ja som privolal nazad tvoju dušu, ktorá sa už znovu stvorila skrz vôľu k Dobru, skrz odpykaní si vín utrpením a smrťou a skrz tvoju dokonalú ľútosť a dokonalú lásku, čo si dosiahol po smrti. Ty máš teda docela nevinnú dušu ako novonarodené dieťa. Deti majú krídla a nie reťaze na svojom bujarom duchu. Deti Ma napodobňujú s ľahkosťou, pretože doteraz neprijali žiadnu osobitosť. Sú také ako som Ja, lebo do ich duše sa môže vtlačiť moja podoba a moje učenie...239.

*Mária, keby si sa dala ktoroukoľvek cestou, vždy to bude láska, ktorou budeš preukazovať dobrodenie v mojom mene. Múdrosť duchovných majstrov je v tom, že vedia využiť sklon človeka. Tiež u zvierat a rastlín platí tento zákon a bolo by hlúpe požadovať od stromu ovocie, ktoré nezodpovedá jeho prirodzenosti, alebo aby zviera konalo úkony, ktoré sú vlastné inému druhu, včela pracuje, vták spieva, všetci slúžia skrz svoj úkol. Taktiež tak duše. Ty máš úkol milovať...244.

*Mnohí hluchí, i keď nemajú nenávisť, nevedia aktívne milovať...Ale Mária vyšla z úplnej a zvrátenej živočíšnosti, a došla k anjelskej duchovnosti, skrz silu lásky. 266 .

*Ježíš na koniec k Valtorte: A máš kruh života Magdalény úplný. Duše, ktoré sa bojíte, učte sa nemať zo mňa strach, čítaním tejto knihy. Duše, ktoré milujete, učte sa od nej milovať serafínskym ohňom, a ktoré ste robili chyby, naučte sa od nej vede, ktorá pripravuje pre Nebo.

Maria Valtorta: MAGDALÉNA, vydala MCM Olomouc, 2012.

« Späť na úvod

Dnes je 20.10.2018

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk