Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

3-dňová duchovná obnova miništrantov

V dňoch 8. až 10. marca sa 11 miništranti z našej farnosti zúčastnili duchovnej obnovy v Oščadnici. Základnými bodmi duchovnej obnovy boli: svätá omša v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii, liturgický nácvik, modlitba bolestného ruženca v Kaplnke sv. Petra a Pavla, rozhovory a zdieľanie na rôzne témy v rámci synodality Cirkvi v Žilinskej diecéze.

Okrem tohto duchovného programu sme mali aj zábavný program, ktorého súčasťou bola turistika na Veľkú Raču-Laliky, florbalový zápas, stolný tenis a stolný futbal.

Duchovnú obnovu pripravil a viedol pán kaplán Ivan Belko.

Všetci veríme, že aj táto duchovná obnova opäť povzbudí všetkých miništrantov k aktívnej účasti na svätých omšiach, pri ktorých majú nenahraditeľnú úlohu v blízkosti Pánovho oltára.

Fotogaléria (posledný obrázok je videozáznam):

3-dňová duchovná obnova miništrantov 3-dňová duchovná obnova miništrantov 3-dňová duchovná obnova miništrantov 3-dňová duchovná obnova miništrantov 3-dňová duchovná obnova miništrantov 3-dňová duchovná obnova miništrantov 3-dňová duchovná obnova miništrantov Miništranti spolu s pánom kaplánom posielajú pozdrav z duchovnej obnovy z Oščadnice

« Späť na úvod

Dnes je 1.4.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk