Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Benefičný koncert v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Benefičný koncert v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov: na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike usporiadajú Pápežské misijné diela, nadácia AGAPA a Považská cementáreň, a.s., 31. júla o 18.00. O zábavu sa postarajú Vlasta Mudríková a Kandráčovci. Považská cementáreň, a.s., poskytla pre záujemcov z našej farnosti sponzorsky jeden autobus, ktorý bude odchádzať od farského kostola o 16.45 a privezie účastníkov naspäť približne o 20.00 späť ku kostolu. Viac informácii vo výveske a na webe farnosti.

« Späť na úvod

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk

a