Farnosť
Púchov

oltár

Blahoprianie Mons. Michalovi Kebluškovi k Vianociam

Ctený Monsignore,

ďakujeme za krásne blahoprianie k Vianociam, v mene celej farnosti Ti vinšujeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a radosť z narodenia Božieho syna.

S úctou zostávajú kňazi a veriaci farnosti Púchov

Vianočný pozdrav od Mons. Michala Kebluška 2020 strana 1

Vianočný pozdrav od Mons. Michala Kebluška 2020 strana 2

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk