Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Číslo farského účtu pre online zbierku na kostol

Zbierka na kostol sa uskutoční v budúcom týždni. Prosíme vás o príspevok najmä prostredníctvom vkladu na farský účet:
IBAN: SK34 0200 0000 0041 4046 3056

Možnosť je aj prostredníctvom vhodenia do pokladničky v predsieni kostola pri nevyhnutnej ceste uplatňujúc niektorú z výnimiek zo zákazu vychádzania. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk