Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kánon 1247 Kódexu cirkevného práva).

« Späť na úvod

Dnes je 16.1.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk