Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Duchovná obnova miništrantov

28. augusta 2021 sa konala v našej farnosti duchovná obnova miništrantov. Začali sme spoločne modlitbou o 8:00 hod. ráno na Farskom úrade. Dôležitým bodom program bol liturgický nácvik všetkých miništrantských služieb v kostole. Po spoločnom obede sme pokračovali vedomostným kvízom, kde si miništranti precvičili svoje vedomosti z liturgie, náboženskej geografie a Svätého písma.

Nasledovala adorácia v kostole, kde sme sa modlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, a potom sme meditovali nad úryvkom z Božieho slova.

Priateľské vzťahy sme si upevnili pri florbale na ihrisku CZŠ sv. Margity. Program sme obohatili aj spoločenskými hrami, či stolným futbalom.

Vrcholom obnovy bola večerná svätá omša o 18:30. Na záver sme sa na Farskom úrade navečerali a poďakovali Bohu za krásny deň.

Miništrantskej duchovnej obnovy sa zúčastnili 14 miništranti vo veku 7-17 rokov. Pomáhali aj 3 starší miništranti.

Duchovná obnova miništrantov 28.8.2021 Duchovná obnova miništrantov 28.8.2021 Duchovná obnova miništrantov 28.8.2021 Duchovná obnova miništrantov 28.8.2021

« Späť na úvod

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk

a