Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Fatimské soboty v Rajeckej Lesnej

V mesiacoch máj až október sa konajú na pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej Fatimské soboty. Každý mesiac sa zúčastňuje svätej omše s otcom biskupom a vedie pobožnosť Fatimského ruženca iný dekanát.

Púchovský dekanát viedol Fatimskú sobotu 3. júla 2021. Autobus s pútnikmi, zaplnený do posledného miesta, odchádzal v pekné slnečné popoludnie spred púchovského kostola. Mnohí pútnici išli vlastnými autami.

Po príchode na parkovisko sme sa presunuli na priestranstvo medzi bazilikou a vonkajším oltárom.

Fatimská sobota začala o 17 hodine procesiou so sochou Panny Márie, ktorú preniesli štyria muži z bazilky k vonkajšiemu oltáru. Sochu sprevádzal otec biskup Tomáš Galis, pán dekan púchovskej farnosti Stanislav Stolárik a miništranti. Pri modlitbe ruženca Svetla sme mohli rozjímať o verejnom účinkovaní nášho Pána a zamyslieť sa aj nad sebou – nad svojou poslušnosťou, nad tým, ako  počúvajme Pannu Máriu, či dokážeme počuť v našom živote Božie volanie a akú máme úctu k Eucharistii.

Po skonční svätého ruženca sa veriaci pripravovali na slávenie svätej omše.

Na začiatku svätej omše privítal pán dekan otca biskupa, prítomných kňazov, novokňazov a veriacich. Rok 2021 je Rokom svätého Jozefa a otec biskup sa vo svojej homílii zameral na úlohu svätého Jozefa v živote Panny Márie a Pána Ježiša.

Na záver svätej omše sa pán dekan poďakoval otcovi biskupovi kyticou bielych ruží a upomienkovým darčekom a zároveň mu pogratuloval k jeho meninám, pretože tretí júl je sviatkom svätého apoštola Tomáša.

Vďaka Panne Márii za všetky milosti, ktoré sme na jej príhovor mohli v tento deň obdržať.

S vďakou spomíname a tešíme sa na ďalšie Fatimské soboty.

púchovskí veriaci

Fotografie z udalosti:

Fatimské soboty v Rajeckej Lesnej Fatimské soboty v Rajeckej Lesnej Fatimské soboty v Rajeckej Lesnej

« Späť na úvod

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk