Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Hody vo filiálnom kostole v Streženiciach

Hody vo filiálnom kostole v Streženiciach: budeme sláviť na budúcu nedeľu so začiatkom sv. omše o 8.30 za účasti poľovníkov, ktorí po sv. omši pozývajú na ľudovú veselicu pri tónoch hudby dychového súboru Medňanka a občerstvenie v podobe guláša. Slávenie hodov popoludní bude pokračovať v podobe mariánskej akadémie o 15.00 v kostole. Pozývame vás na slávnosť duchovne sa posilniť Božím slovom a sviatosťami, náležite sa aj zabaviť a tak sa poďakovať sa nášmu dobrotivému Nebeskému Otcovi za dobrodenia, ktorými nás prostredníctvom streženického kostola sprevádza. Program popoludňajšej „duchovnej kytice“ Panne Márii:

Hody vo filiálnom kostole v Streženiciach

« Späť na úvod

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk