Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Krížové cesty a priemyselný koberec v Streženiciach

Krížové cesty: sa v minulú nedeľu uskutočnili v Streženiciach pod vedením otcov, v utorok vo farskom kostole za účasti detí pod vedením katechétov štátnych škôl a v piatok vo farskom kostole za účasti detí Czš pod vedením pani riaditeľky a pani katechétky. Všetkým organizátorom a moderátorom krížových ciest, ako i ženám, ktoré sa pravidelne modlievajú krížové cesty v chrámoch vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Priemyselný koberec: bol v uplynulom týždni položený na chóruse vo filiálnom kostole v Streženiciach namiesto vypadnutej dlažby. Sponzorovi, dobrodincovi filiálneho kostola tohto diela a všetkým pomáhajúcim vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Fotografie z krížovej cesty a položenia koberca v Streženiciach:

Krížové cesty v Streženiciach Krížové cesty v Streženiciach Priemyselný koberec v Streženiciach Priemyselný koberec v Streženiciach

« Späť na úvod

Dnes je 1.4.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk