Farnosť
Púchov

oltár

Manželské večery

Ponúkame manželským párom z Púchova a blízkeho okolia zažiť niekoľko pekných spoločných večerov, kde budú môcť lepšie spoznať svojho manželského partnera a spolu hľadať spôsoby ako zlepšiť svoje manželstvo.

Kurz tvorí sedem stretnutí s tlmočenou videoprezentáciou britských manželov Sily a Nicka Lee. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované

Najbližšie možné stretnutie je plánované na január 2017. Kto by mal záujem o túto akciu, prosím prihláste sa na frantisek.baso@azet.sk

Prikladáme niekoľko vyjadrení samých návštevníkov kurzu z roku 2016

1. Čo Vám priniesli Manželské večery do manželstva?

A. viac komunikácie, pokoja, lásky, porozumenia, nájdenie si viac času jeden na druhého, uvedomenie si samého seba, nájdenie nesprávnych návykov vo svojom vnútri a nastavenie si priorít v našej rodine, vzťahu.

B. Manželské večery nám priniesli veľké oživenie do nášho manželského vzťahu. Pri prihlasovaní sme vôbec nevedeli, o čom to celé bude a čo od toho môžeme očakávať. Ale vedeli sme jedno, po 30- tich rokoch manželstva sme potrebovali "niečo nové" - vyjsť zo stereotypu, obohatiť náš vzťah, ktorý bol všedný, akoby bez života, akoby sme žili už iba vedľa seba, a nič viac.

2. Zmenil sa Váš manželský život v určitom ohľade po absolvovaní manželských večerov?

A. Jednoznačne, odporúčame všetkým! Vieme, ako pristupovať k jednotlivým členom našej rodiny, tak aby to vyvolávalo pokojnú atmosféru.

B. Áno. Jednotlivé stretnutia boli zamerané vždy na novú, ale pritom dôležitú oblasť z manželského života. Preto to vždy bolo o tom, čo žijeme. Vždy tam bol priestor pre sebareflexiu nášho vzťahu, rozhovory o tom, čo je dobré medzi nami, i kde máme problémy a ako ich odstrániť. Na týchto večeroch sme sa dostali aj k veciam, ktoré sme si nikdy počas manželstva nerozprávali a tak sme mohli pomenovať a riešiť veci, ktoré náš vzťah oslabovali. A dnes? Sme voči sebe citlivejší, prejavujeme si viac pozornosti, viac si vážime jeden druhého, riešime problémy medzi sebou i spoločne s Pánom Bohom v modlitbe,...

3. Ktorá preberaná téma sa Vás najviac dotkla a čo spôsobila  vo Vašom vzťahu?

A.rodičia a svokrovci . Čo spôsobila v našom vzťahu - odhalenie chýb, ktoré sa vyskytujú v komunikácii s jednotlivými členmi rodiny.  

B. Pre nás boli veľmi silné viaceré témy: Odpustenie,  Rodičia a svokrovci, Dobrý sex - Vedieť si prejaviť lásku. Každá téma nás nasmerovala do nového prežívania tak, aby sme vychádzali zo svojho sebectva, snažili sa o dobro pre svojho partnera  a boli jeden pre druhého darom. 

Sme vďační Pánu Bohu za tieto Manželské večery. Vďaka, že ste nám ich sprostredkovali i za milú atmosféru, ktorá sa vytvorila medzi všetkými zúčastnenými aj vašou zásluhou

« Späť na úvod

Dnes je 3.8.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk