Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku

V stredu 14. 9. 2021 sa mladí veriaci z púchovskej farnosti zúčastnili Stretnutia Mladých so Svätým Otcom Františkom na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program, ktorý začal slávením svätej omše o 11.00 hod., celebroval Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Nasledovali rôzne kultúrne tanečné a spevácke vystúpenia a chvály na oslavu Pána a na úctu blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Hlavný bod programu predstavoval samotný príchod pápeža Františka na stretnutie, ktoré bolo určené prioritne mládeži, avšak povzbudení aj boli všetci „mladí duchom,“ aby sa s radosťou zúčastnili tohto podujatia. Idea slov Svätého Otca reagovala na svedectvá mladých a poukazovala na dve ingrediencie - radosť a lásku.

Povzbudení charizmou Svätého Otca, jeho slovami a nádejou, ktorá naplnila 23 tisíc sŕdc na košickom štadióne a mnoho ďalších pri obrazovkách sa prítomní veriaci spolu s pápežom pomodlili modlitbu Pána Otče náš. Po jeho odchode ostala a aj ostane radosť a nádej z návštevy pápeža Františka ešte stále utkvená v našich dušiach.

Mladí púchovskí farníci sú veľmi vďační za túto neoceniteľnú chvíľu a spolu s veriacimi z celého Slovenska sa modlia za zdravie, Božie požehnanie a silu pre Svätého Otca Františka.

„Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť.“

Svätý otec František /
Svätý otec František /

« Späť na úvod

Dnes je 22.10.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk