Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Nová sekcia Podvody na senioroch

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne začalo pravidelne raz za týždeň posielať správy, v ktorých informuje o spôsobe, akým podvodníci skúšajú okradnúť seniorov. Z tohto dôvodu sme na farskej stránke zriadili novú sekciu s názvom Podvody na senioroch, kde budeme jednotlivé dokumenty uverejňovať pre širokú verejnosť.

Odkaz sa nachádza v ľavom bočnom paneli alebo na adrese http://puchov.fara.sk/seniori

« Späť na úvod

Dnes je 1.4.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk