Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Nová spovednica vo farskom kostole

Nová spovednica vo farskom kostole: vznikla vyžitím priestoru za bočným oltárom. Je to v podstate spovedná miestnosť s oddelenými vstupmi pre spovedníka a spovedajúceho sa. Vnútri je sklená priehľadná prekážka s motívom ukrižovaného Krista na Golgote. Symbolický význam umiestnenia spovednice za bočným oltárom, nad ktorým sa čnie veľký kríž, spočíva v zmysle samotného ukrižovania, že Kristus zomrel za naše hriechy a my ich ako bremeno, ktoré nás ťaží, nosíme skladať na Golgotu k jeho krížu. Kristova obeta nás od hriechov oslobodila a toto oslobodenie sa sprítomňuje každým rozhrešením, udeleným prostredníctvom kňaza vo sv. spovedi. Symbolika pokračuje i v tom, že po vyspovedaní sa, bude možné pomodliť, ako poďakovanie za odpustenie na kľakátku neďaleko spovednice. Nad 2ma kľakátkami sa nachádza obraz Ježišovho vzkriesenia, kde vzniká pri modlitbe po vyspovedaní, možnosť precítenia oslobodenia od hriechov a víťazstva nad zlom skrze Ježišovo zmŕtvychvstanie - slávne víťazstvo nad každým zlom, hriechom a smrťou. Každého, kto sa bude túžiť vyspovedať, privíta na vstupných dverách do spovednice priateľský obraz Ježiša, ktorý prívetivo pozýva k upokojeniu duše a načerpaniu novej sily skrze sviatosť zmierenia. Atmosféru Golgoty dotvára vhodne upravené osvetlenie. Spovednica spĺňa kritériá dnešnej doby - epidemiologické kritériá. Je vybavená kontinuálnym vetraním počas spovedania, čím sa minimalizuje možné nakazenie. Dielo sponzorsky vytvorili členovia rodiny oddaných veriacich, ktorí počas dlhých mesiacov svojpomocne a veľmi prácne pracovali na každom detaily spovednice. K spovednici darovali, obrazy v spovednici, nad kľakátkami ako i nový koberec pred bočným oltárom a kompletné vybavenie spovednice. Za všetku ich námahu a tento skvostný dar, ktorý bude slúžiť celej našej farskej komunite, vyjadrujeme členom rodiny úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. Spolu s nimi sa z novej spovednice tešíme a veríme, že veriaci, pristupujúci k sv. spovedi, sa už nebudú cítiť stiesnene, priestorovo a zvukovo obmedzení. Veríme, že práve dôstojne pripravený priestor novej spovednice, im bude veľmi nápomocný, v úprimnom a duchovne sústredenom absolvovaní sviatosti zmierenia. Fotografie novej spovednice si môžete pozrieť na našom webe.

Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole Nová spovednica vo farskom kostole

Dnes je 16.1.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk