Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Povzbudenie od pápeža Františka

„Pomyslite na slobodnú matku, ktorá ide na faru a hovorí kňazovi:
"Chcem pokrstiť svojho syna" a farár odpovedá: „Nie, nemôžeš, lebo si sa nevydala...“!

Majme na pamäti, že... táto matka mala odvahu pokračovať v tehotenstve a nakoniec došla k zatvoreným dverám.

A tak, ak ideme touto cestou a s týmto postojom, nerobíme dobre ľuďom, Božiemu ľudu.

„Ktokoľvek vstúpi do Cirkvi, musí nájsť otvorené a nefiškálne dvere viery“.

„Potrebujeme svätých bez závoja, bez sutan, potrebujeme svätých v džínsoch a teniskách.

Potrebujeme, aby svätci chodili do kina, počúvali hudbu a prechádzali sa so svojimi priateľmi.

Potrebujeme svätých, ktorí kladú Boha na prvé miesto a ktorí vynikajú na univerzite.

Potrebujeme svätých, ktorí si každý deň hľadajú čas na modlitbu a vedia sa zamilovať v čistote a cudnosti, alebo ktorí svoju čistotu posväcujú.

Potrebujeme moderných svätých, svätých dvadsiateho prvého storočia so spiritualitou vloženou do našej doby.

Potrebujeme svätých oddaných chudobným a nevyhnutným sociálnym zmenám.

Potrebujeme svätých, ktorí žijú vo svete, ktorí sa posväcujú vo svete a ktorí sa neboja žiť vo svete.

Potrebujeme svätých, ktorí pijú kolu a jedia párky v rožku, ktorí sa hrajú na iPadoch.

Potrebujeme svätých, ktorí milujú Eucharistiu a ktorí sa nehanbia ísť cez víkend s priateľmi na pivo alebo pizzu.

Potrebujeme svätcov, ktorí majú radi kino, divadlo, hudbu, tanec, šport.

Potrebujeme svätých, ktorí sú spoločenskí, otvorení, normálni, priateľskí a veselí.

Potrebujeme svätých, ktorí sú vo svete a vedia vychutnávať čisté a dobré veci sveta, ale bez toho, aby boli svetskí.

Toto musíme byť my!!!

Pápež František

« Späť na úvod

Dnes je 1.4.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk