Farnosť
Púchov

oltár

Požehnanie príbytku v období Zjavenia Pana
bez účasti kňaza

Ten, kto posviaca povie: Pokoj tomuto príbytku a všetkým čo v ňom bývajú, a čo sem prichádzajú, Ježišovo svetlo lásky nech vstúpi do našich sŕdc, myslí a vzťahov. „Keď mudrci uvideli hviezdu, povedali si: Toto je znamenie veľkého Kráľa; poďme, vyhľadáme ho a dáme mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“

Vo svätom evanjeliu podľa Matúša môžeme čítať: „Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Modlime sa:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna. Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, chráň tento príbytok pred zlom a hriechom, požehnaj ho i všetkých, čo v ňom bývame, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Ten, kto posviaca pokropí príbytok a prítomných svätenou vodou a ostatní sa prežehnajú. Potom on alebo niekto iný napíše na horné veraje dvier, alebo na samotné dvere začiatočné písmená troch mudrcov a pred meno G prvé dve čísla letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla letopočtu: 20 G + M + B 21

« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk