Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Prihláška k birmovke / birmovný lístok

Sviatosť birmovania býva v našej farnosti slávená každý rok. Jej prijatiu predchádza vzdialená a bezprostredná príprava. Vzdialená príprava spočíva najmä v rodinnej náboženskej výchove, pri liturgii a na hodinách náboženstva. Bezprostredná príprava prebieha formou konkrétneho programu prípravy.

Prihlášku k sviatosti birmovania / birmovný lístok môžete stiahnuť a následne vytlačiť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Prihláška k birmovke / birmovný lístok vo formáte .pdf

« Späť na úvod

Dnes je 2.12.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk