Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Prihláška k 1. svätému prijímaniu

Sviatosť 1. svätého prijímania (Eucharistie) býva v našej farnosti slávená každý rok. Jej prijatiu predchádza vzdialená a bezprostredná príprava. Vzdialená príprava spočíva najmä v rodinnej náboženskej výchove, pri liturgii a na hodinách náboženstva. Bezprostredná príprava prebieha formou konkrétneho programu prípravy.

Prihlášku k 1. svätému prijímaniu vrátané inštrukcíí si môžete stiahnuť a následne vytlačiť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Prihláška k 1. svätému príjimaniu vo formáte .pdf

« Späť na úvod

Dnes je 2.12.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk