Farnosť
Púchov

oltár

Stavba materskej cirkevnej škôlky

Od roku 2003 je v našej Púchovskej farnosti Cirkevná základná škola sv. Margity, ktorú navštevujú deti od 6 – 15 rokov. Našou túžbou je zabezpečiť týmto spôsobom aj výchovu detí v predškolskom veku od 3 – 6 rokov v duchu katolíckej viery. Preto sme sa rozhodli realizovať  výstavbu katolíckej materskej školy,  ktorú bude ročne využívať 44 detí. Máme približne polovičnú finančnú podporu pre novú budovu z prostriedkov Európskej únie, ale zvyšnú časť si musíme zabezpečiť sami,  čo predstavuje sumu približne 270 000 eur. Je to veľká čiastka, ktorú nie je možné vyzbierať medzi rodičmi. Preto sa obraciame s veľkou pokorou na každého, kto by bol ochotný pomôcť. Sme vďační za hocakú finančnú podporu.  Našou odmenou je modlitba za Vás.

Zároveň pridávame architektonický pohľad na novostavbu materskej škôlky, ako i pohľad na terajší stav stavby. V sekcii galéria je viac fotografii..

Číslo účtu na stavbu katolíckej materskej školy je: IBAN - SK32 0900 0000 0051 4275 5612.


S úctou a vďakou
Mons. Michal Keblušek, farár

nahlad-fotografie


nahlad-fotografie

« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk