Farnosť
Púchov

oltár

Sv. spoveď - krátky film

Svätá spoveď, čiže sviatosť zmierenia, to je ten nezaslúžený dar, ktorý sme dostali všetci od nášho Nebeského Otca.

Skúsme ho prijať ako ten najväčší dar, aký sme mohli ako ľudia dostať od nášho Nebeského Otca a to pre zásluhy Jeho Syna, Ježiša Krista.

Čo obsahuje v sebe tento dar, dar odpustenia, tak to nám chce vyrozprávať a priblížiť toto video:

Krátky dojímavý film o odpustení, ktorý vznikol v Roku milosrdenstva. Získal ocenenie za najlepší krátky film Medzinárodného kresťanského filmového festivalu, získal celkovo päť ocenení a bol nominovaný v rôznych medzinárodných filmových festivaloch.


« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk