Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Sviatosť manželstva

je potrebné nahlasovať aspoň 6 mesiacov pred jeho uzavretím, aby bolo možné vybaviť prípadné formality. Nahlásenie sobáša je možné vykonať emailom, osobne, alebo telefonicky, pozrieme v databáze voľných termínov, či je možné v daný čas sobáš uskutočniť, alebo je termín už obsadený a ak vám pošleme súhlasnú odpoveď, od toho momentu je termín pre vás rezervovaný. V opačnom prípade budeme spolu s vami hľadať iný vhodný termín. Ďalšie kroky sú podmienené vyplnením sobášnej zápisnice, ktorá je oficiálnou žiadosťou o sobáš a podpisujete ju osobne obaja, preto vaša osobná účasť pri spísaní sobášnej zápisnice je nutná. Ak nie ste pokrstení v našej farnosti, prineste si na sobášny zápis krstné listy, ktorých dátum vydania nemôže byť starší ako 6 mesiacov od termínu sobáša (krstný list potrebujeme len od rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, pravoslávnych, alebo kresťanov, ktorých sviatosti sú rovnaké ako v rímskokatolíckej cirkvi, napr. koptskí kresťania) . Ak obaja bývate v inej farnosti, potrebujete si aspoň 1 z vás vypýtať od tamojšieho farára licenciu k sobášu - stačí povedať, že sa idete sobášiť do našej farnosti a potrebujete k tomu povolenie, kňaz bude vedieť o čo ide. Pozor, nie je rozhodujúce, kde máte nahlásený trvalý, či prechodný pobyt, ale to kde momentálne žijete. Keď budete mať všetky potrebné dokumenty k spísaniu sobášnej zápisnice, napíšte email, alebo zatelefonujte a dohodneme si termín. Spísanie trvá takmer hodinu, preto hľadajte termín, ktorý z vašej strany bude časovo dostatočný. Bez spomínaných dokumentov nie je možné zápisnicu vyhotoviť a bez nej nie je možné uzatvoriť sobáš. Miestom sobáša je farský, alebo filiálny kostol. Sobášne náuky sú podmienkou slávenia sobáša. Bez nich nie je možné sobášiť. Môžete ich absolvovať v našej farnosti podľa termínov, ktoré vám napíšem, alebo v inej farnosti, alebo na inom formačnom kurze. V našej farnosti najskôr oslovím všetky páry s konkrétnymi termínmi a hľadáme zhodu pre čo najviac účastníkov. Podľa toho sa určia termíny sobášnych náuk, ktoré sa zväčša snažím dávať na sobotu ráno o 8.00.

To sú základné info, ak máte otázky, napíšte.

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk