Farnosť
Púchov

oltár

Upratovanie farského kostola v Púchove

1. rod. Bartošová
2. Brňáková Helena, Brňáková Alena, Haladejová Zdenka, Sýkorová Mária, Haladej Marián
3. Danišková Jozefa, Burian Martin, Burian Miroslav, Kaháková Margita, Kováčik Ján Vardžaková Marta
4. Loduha Tibor, Loduhová Zuzana, Žideková Anna, Švecková Štefánia, Haladejová Zuzka, Stopková Martina, Pleváková Oľga
5. Hladká Veronika, Faktorová Lýdia, Feriancová Andrea, Mužlajová Hanka Mošková Mária
6. Kuchtová Marta, Červená Marta, Ridošková Slávka, Tulkisová Mária, Loužecká Zdenka, Bradáčová Marta,
7. Kresáňová Marta, Podstránska Mária, Jantošková Anastázia, Veličová Zdenka, Jurisová Katarína, Hochlová Anežka, Mojtová Anna, Hološková Helena
8. Vozárová Eva, Pavlíková Eva, Mazáková Anna, Žiačiková Helena, Skolozdrová Ema, Murtayová Anna, Uhrinová Irena
9. Franková Štefánia, Salámová Mária, Lendelová Hanka, Floreková Hanka, p. Goldová, p. Žilinská
10.Elena Hlúbiková, p. Gašpárkova,. Medňanská Maria, Horelicova Maria, Polackova Andrea
11. p. Muráriková, Ďuriaková Marta, Kršková Irena, Harmačková Eva, Jurašiková Jaroslava
12. Pivková Anna, Michalková Jana, Velacková Eva, Kurejová Vlasta, Kubašová Anna, Klabníková Eva Marta, Vaštíková Anna
13. Trnková Eva, Trnková Magdaléna, Danihlíková Eva, Támová Gabika, Gabková Zuzana, Hlubikova Vierka
14. Čuntalová Emília, Moravčíková Oľga, Hazalová Katka, Brišová Mária, Bašková Jana, Struhárová Marta, Končitková Štefka
15. Loduha Ivan, Loduhová Zdenka, Chovancová Zuzana, Chovanec Peter, Obšivan Adam
16. Cimeráková Katka, Dvorská Ľudmila, Dutková Mária, Šulík Ján, Gabčová Gitka
17. Hakáčová Emília, Kopčanová Helenka, Golitková Vendulka, Mináriková Oľga, Kováčová Anna, Turzová Marta, Dvorstikova Evka
18. rod. Kračuníková, Jurašíková Júlia
19. Bašová Margita, Mazúrová Mária, Krošláková Rozalia, p. Martišová, p. Špániková, p. Sapáková, p. Bušíková
20. Kasenčáková Marta, Vačková Mária, Juríková Božena, Brtiš Peter, Hlušeková Kristína, Halušková Viera, Korenná Jarmila
21. Vráblová Emília, Prcúchová Božena, Čuhárová Zuzana, Lokšíková Oľga,
22. Kutejová Ivana, Vozáriková Dagmar, Pechová Anna, Nemcová Marianna, Kubicová Anna, Šikutová Vierka

« Späť na úvod

Dnes je 28.2.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk