Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Výlet mládeže našej farnosti do Tatier s pánom kaplánom

Dňa 30. 7. 2021 sa konal v našej farnosti výlet do Tatier. 11 mladých ľudí z Púchova a Streženíc spolu s pánom kaplánom Ivanom Belkom absolvovali turistiku na Predné Solisko.

Ďakujeme dobrotivému Bohu, že požehnal tento deň a mládež našej farnosti mohla načerpať nové fyzické a duchovné sily do ďalších prázdninových dní.

Obedientia et Pax
Ivan Belko


« Spät na úvod

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk