Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Zbierka školských pomôcok

Zbierku organizuje Diecézna charita Žilina od 1. júna do 15. septembra. Školskými pomôckami, notebookmi, tabletmi pomôžete deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta nájdete na stránke www.charitaza.sk , www.charitapomaha.sk, v časopise Naša Žilinská diecéza a v našej farnosti u vedúceho farskej charity Púchov, pána Alojza Klínovského.


« Späť na úvod

Dnes je 19.9.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk

a