Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Zmena umiestnenia farských oznamov

Na základe podnetov našich veriacich sme sa rozhodli umiestniť aktuálne farské oznamy do sekcie Oznamy na hornej lište aby boli oznamy v jednom súbore.

« Späť na úvod

Dnes je 2.12.2022

© 2021 v rámci projektu Fara.Sk