Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Katedrálne cukrárenské a pekárenské výrobky

Žilinská diecéza Vás pozýva na výstavu výrobkov zaslaných do súťaže o najlepšie "Katedrálne" cukrárenské a pekárenské výrobky.

Spolu bolo zaslaných 24 originálnych výrobkov. Do súťaže sa môžete zapojiť diváckym hlasovaním.

Výstava sa koná od utorku do piatku a v nedeľu (22.5. až 26.5. a 28.5.2023) od 8.00 do 17.00 hod., v aule Diecézneho centra v Žiline na ul. Jána Kalinčiaka 1.

Kliknutím na tento odkaz si stiahnete plagát vo formáte .pdf

« Späť na úvod

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk