Farnosť
Púchov

oltár

Kontakt

Adresa

Rímskokatolícky farský úrad
Námestie slobody 563
020 01 Púchov

telefón: 042 463 1928
e-mail:

V prípade zaopatrovania chorých v nemocnici volajte na tieto čísla:

Považská Bystrica:
Nemocničný kňaz: 0905 262 921

Ilava:
Farský úrad: 042 446 55 44
                     042 446 63 26

Nové číslo účtu farnosti Púchov

IBAN: SK34 0200 0000 0041 4046 3056

Bankové spojenie pre stavbu cirkevnej materskej školy

Číslo účtu pre milodary na výstavbu katolíckej materskej školy zostalo nezmenené.

IBAN: SK32 0900 0000 0051 4275 5612

Dnes je 20.9.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk