Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Aktivity a spoločenstvá vo farnosti

CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System (CrMS)
Čitatelia Sv. Písma
Detské stretká
Kresťanská knižnica
Mobilný hospic Emanuel
Modlitbový zápas
Občianske združenie S láskou k človeku
Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo v Púchove
Spevokol mladých
Tešitelia Božského srdca Ježišovho
ZKS, klub Púchov
Združenie saleziánov spolupracovníkov

CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System (CrMS)

CrMS je skutočný systém prirodzeného plánovania rodičovstva. Menštruačný cyklus a plodnosť boli už od dávnych čias, a do značnej miery stále sú zahalené určitým tajomstvom. Výskum profesora Dr. Hilgersa viedol k vývoju metódy sledovania plodnosti ženy CREIGHTON MODEL FertilityCareTM System a jeho medicínskej aplikácie NaProTECHNOLOGYTM. CrMS pomáha žene tým najprirodzenejším spôsobom poznať svoju plodnosť a NaProTECHNOLOGYTM umožňuje špecializovanému lekárovi využiť tieto informácie pri liečení gynekologických a pôrodníckych problémov.

Ako sa môžete naučiť CrMS?

CrMS je postavený na systematickej výuke, pomocou ktorej sa ľahko chápe. Na úvodnom stretnutí sa párom predstaví metóda a jej špecifiká. Počas ďalších individuálnych stretnutí sa žene vysvetlia zásady sledovania cyklu. Stretnutia sú prispôsobené individuálnym potrebám páru. Kvôli maximálnej efektivite je vhodných 5 stretnutí počas prvých troch mesiacov sledovania. Ďalšie tri stretnutia sa odporúčajú do konca prvého roka používania. Veľkou výhodou je medicínske uplatnenie CrMS. Lekár špecializovaný v NaProTechnology dokáže zo záznamu popísať a navrhnúť riešenie problémov konkrétnej ženy. Každý lektor i lekár prešiel skúškami vzdelávacieho programu, ktorý je akreditovaný organizáciou American Academy of FertilityCareTM Professionals.

Pre CrMS je charakteristické, že je

CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System (CrMS)
 • štandardizovaný a objektívny,
 • jednoduchý na pochopenie,
 • spoločný systém muža a ženy,
 • zdravotne neškodný,
 • spoľahlivý,
 • nenákladný,
 • univerzálny (použitie v každom reprodukčnom období ženy: pravidelné, nepravidelné cykly, dojčenie, obdobie prechodu, po anti-koncepčných tabletkách…)
 • vhodný pre monitorovanie, udržiavanie a hodnotenie reprodukčného zdravia, pri rôznych stavoch ako:
  • limitované hlienové cykly
  • suché cykly
  • predmenštruačné špinenie
  • hnedé krvácanie po menštruácii
  • dĺžka cyklu
  • dĺžka povrcholovej fázy
  • a mnohé iné

Mali by ste určite vedieť, že CrMS a NaProTECHNOLOGY®

 • je na 99,5% spoľahlivá, ak sa používa pre vyhýbanie sa tehotenstvu,
 • dosahuje úspešnosť v liečbe neplodnosti až do 80% - výrazne viac, než je úspešnosť IVF,
 • môže byť úspešná i v liečbe neplodnosti u párov, ktoré absolvovali IVF,
 • má 40-50% mieru úspešnosti pri liečbe neplodnosti žien, ktoré majú viac ako 35 rokov,
 • len výnimočne vedie k viacpočetným tehotenstvám na rozdiel od IVF,
 • v tehotenstve znižuje pravdepodobnosť predčasného pôrodu a iných tehotenských komplikácií,
 • S NaPRO technológiou má žena možnosť po prvý krát sledovať, udržiavať a hodnotiť svoje zdravie.
 • je vedecká metóda, zhrnutá v 1 200-stranovej publikácii The Medical & Surgical Practice of NaPro-TECHNOLOGY.
 • To zahŕňa stavy ako:
  • neplodnosť
  • spontánny potrat
  • udržiavanie tehotenstva
  • nepravidelné cykly
  • hormonálne problémy
  • PMS
  • cysty na vaječníkoch
  • nezvyčajné krvácanie
  • následky stresu

Ak máte záujem naučiť sa používať CrMS, môžete využiť služby vyškolenej lektorky:

Mária Kuťková, FCP
Púchov
ria@vawav.com
0905 752834

Späť na zoznam aktivít

Čitatelia svätého Písma

sväté písmo Štyria dôchodcovia, čo sme absolvovali 3-ročné diaľkové štúdium teológie pre seniorov, sme začali s ďalšími (asi pätnástimi) záujemcami čítať denne sv. Písmo. Čítame ho každý samostatne doma podľa plánu a raz do mesiaca v predposlednú nedeľu o 16:00 hod. sa stretávame v spoločenskej miestnosti na fare na konzultáciu a výmenu skúseností. Konáme tak už piaty rok.

Okrem toho každý pondelok večer o 18:30 hod. sa stretávame spoločne pre čítaní sv. Písma a potom preberáme aktuality spoločenského i cirkevného života.

Detské stretká

Pozývame deti každý pondelok o 16:00 na stretká, ktoré sú v spoločenskej miestnosti na fare.

Späť na zoznam aktivít

Kresťanská knižnica

Kresťanská knižnica Púchov Po roku 1989 sme niekoľkí kresťanskí aktivisti v reštitúcii získali od vedenia mesta zdevastovanú budovu, ktorú sme brigádnicky opravili a pomenovali ju Katolícky dom. Ako prvé sme v ňom zriadili kresťanskú knižnicu so 150 knihami. Dnes už máme vyše 4000 kníh. Sú zatriedené do 21 záujmových skupín: deti, mládež, beletria, príroda, história, výchova, duchovné, mystika, kresťanské osobnosti, prenasledovaní, teológia, cirkevné dokumenty, veda, umenie, zdravie, rôzne, kresťanská beletria. Máme aj kresťanské časopisy.

Teraz nás nájdete v spoločenskej miestnosti na fare. Pre verejnosť máme otvorené každý pondelok od 15:30 do 16:45 hod. Pracujeme dobrovoľne a bez akejkoľvek dotácie pre knižnicu.

Dnes ľuďom ostáva málo času na čítanie kníh. Bráni im v tom moderný konzumný spôsob života, televízia, internet, počítače a u mládeže ešte snáď aj nedostatok dispozície.

Preto vám ponúkame aspoň tento stručný dvojstránkový výber z niektorých kníh. Môžete si ho pozrieť tu.

Späť na zoznam aktivít

Mobilný hospic Emanuel

Mobilný hospic Emanuel

Späť na zoznam aktivít

Modlitbový zápas

Začali sme sa modliť od 8.12.1997 v deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Modlíme sa od 8. do 15. dňa v každom mesiaci. Teda 8 dní po sebe. Modlíme sa v kostole od 20:00 do 21:00 hod.

Okrem toho máme vytvorenú skupinu ľudí v rámci celého Slovenska. Je nás 55. Každý si určil hodinu, kedy sa chce modliť.

Ruženec položený na kniheÚmysly:

 1. za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
 2. za duchovnú obnovu Slovenska
 3. za obrátenie hriešnikov
 4. vlastný úmysel

Späť na zoznam aktivít

Občianske združenie S láskou k človeku

Sme skupina rodín z Púchova a Horných Kočkoviec, ktorá od roku 2005 žije svoju vieru aj prostredníctvom charitatívnych aktivít a podporuje duchovné akcie vo farnosti. Pozývame Vás spolu s nami stráviť štvrtkové večerné sväté omše a adorácie pre rodiny (prvý štvrtok v mesiaci). Taktiež i modlitbu za nenarodené deti v prvé piatky po večernej svätej omši pri nemocnici Zdravie.

Taktiež podporujeme celoslovenské aktivity za ochranu života, ako zástupcovia Fóra života. Jedná sa tu hlavne o propagáciu nosenia bielej stužky v marcovom období a Sviečky pre nenarodené deti na konci októbra.

Aktívne pomáhame s deťmi pri koledovaní Dobrej noviny.

Záleží nám na zdravom rozvoji našich rodín, preto každoročne robíme súťažný športovo-zábavný deň pre všetky rodiny mesta. Naposledy to bolo pod názvom Deň rodiny alebo Family day, ktorý bol realizovaný po celom Slovensku.

Prostredníctvom finančných príspevkov, ktoré dostávame z 2% daní pre naše združenie od roku 2006 i z našej vlastnej podpory sa snažíme byť nápomocní ľuďom a organizáciám, ktorí potrebujú pomoc.

Podrobnejšie informácie o nás nájdete na www.slaskoukcloveku.sk.

Ak si chcete niečo vypočuť z nášho repertoáru používanom pri štvrtkových rodinných omšiach, tu je zopár ukážok:

Vybral som si vás
Toto je telo a toto je krv
Mojou túžbou
Pán Ježiš prítomný vo svätej Eucharistii
Ježiš, pristúpiť smiem

Ak radi spievate, radi vás privítame medzi nami.

Späť na zoznam aktivít

Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo v Púchove

Spiace bábätkoponúka rodičom, snúbencom i jednotlivcom výuku bilingsovej ovulačnej metódy v priestoroch spoločenskej miestnosti na fare v čase podľa dohody.
Každému záujemcovi je výučba poskytovaná individuálne.
Výuku vykonáva inštruktorka MUDr. Oľga Bašová.
Základné informácie o tejto metóde nájdete na www.billings.sk.

Billingsova metóda:

 • cirkevne uznávaný spôsob regulácie počatia
 • predstavuje štýl života manželskej dvojice, prehlbujúci lásku a vernosť partnerov, bez konfliktov vo svedomí, bez zdravotného rizika a finančných nákladov
 • je veľmi dobrou prípravou pre snúbencov
 • je použiteľná vo všetkých obdobiach reprodukčného obdobia ženy (pravidelné a nepravidelné cykly, obdobie kojenia, menopauzy)
 • v prípade nízkej plodnosti určenie max. plodnosti v cykle
 • teoretické alebo praktické informácie budú poskytované každému jednotlivo so zreteľom na ochranu súkromia
 • pri pochopení a zvládnutí zásad tejto metódy je zaručená jej vysoká účinnosť

Späť na zoznam aktivít

Spevokol mladých

Ak si chcete vypočuť niečo z repertoáru našich mladých šikovných hudobníkov i spevákov, tu je zopár piesní:

Oblečiem si chválu
Až do konca dní
V strede Tvojej túžby
Otče náš, veríme Ti
Ježiš mojej lásky zdroj
Pri Tebe Ježiš...

Späť na zoznam aktivít

Tešitelia Božského Srdca Ježišovho

Cieľom kongregácie je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti na Olivovej hore, na kríži a v jeho opustenosti vo svätostánku. Modlitbami a obetami dávať p. Bohu lásku za ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí, konať pokánie za svoje hriechy i hriechy iných. Laické spoločenstvo tešiteľov Božského srdca Ježišovho je spoločenstvo veriacich laikov, ktorí sa usilujú žiť v duchu zmieru a pokánia, byť protiváhou šíriaceho sa zla vo svete a úplne sa odovzdať úteche Božského Srdca Ježišovho. Celý život i smrť, všetky myšlienky, slová a skutky, modlitby a práce, utrpenia, obety chcú trpezlivo prijímať, pripájať k obeti Pána Ježiša a obetovať ich ako náhradu za urážky spôsobené jeho Božskému Srdcu. Toto spoločenstvo má celoslovenskú pôsobnosť určenú stanovami, ktoré schválil 7.7.1990 jeho Em. Ján Sokol arcibiskup a metropolita. Formáciu v duchu charizmy majú na starosti sestry Kongregácie tešiteliek Božského Srdca Ježišovho cez moderátora a výbor, ktorí zabezpečujú Celoslovenské stretnutia tohto spoločenstva a vydávanie vnútorného časopisu Getsemani.

Naše laické spoločenstvo vzniklo v Púchove po ročnej duchovnej príprave 7.6.1996 zasvätením sa 34 členov Božskému Srdcu Ježišovmu, pod vedením pátra Jána Trnku. Božské Srdce Ježišovo Postupne pribúdalo členov, ale aj odišlo na večnosť. Teraz nás je 34 členov. Každý mesiac si konáme duchovnú obnovu pod vedením katechétu. Štvrtok v mesiaci pred prvým piatkom máme v kostole adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Aktivity v rámci farnosti robíme s vedomím pána farára Mons. Kebluška.

Povinnosti Tešiteľov:

 1. denne sa modliť zasväcujúcu modlitbu
 2. denne svätá omša a sväté prijímanie (podľa možnosti)
 3. denne svätý ruženec
 4. aspoň 15 min. rozjímať a čítať sväté Písmo
 5. každý štvrtok od 23-24:00 hod., alebo vo voľný čas si urobiť súkromnú adoráciu
 6. každý prvý piatok obetovať sväté prijímanie na zmier, modliť sa litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Božský Spasiteľ sa obracia s prosbou na kresťanov aj dnes a hľadá veľkodušné srdcia, ochotné vziať na seba diel jeho utrpenia, ochotné spolupracovať s ním na spáse duší a tak ho uzmierovať v jeho smrteľnej úzkosti. Všetko pre potechu Srdca Ježišovho.

Späť na zoznam aktivít

ZKS, klub Púchov

Náš klub kresťanských seniorov patrí do Združenia kresťanských seniorov Slovenska a bol založený v roku 2016. Sme občianske združenie a momentálne je nás 26 členov. Stretávame sa raz do mesiaca v prednáškovej miestností na fare, kde sa modlíme, zdieľame, riešime aktuálne veci ktoré nás zaujímajú a aj veci ktoré nás trápia riešime spoločne.

Sme aktívni pri cirkevných podujatiach, zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí v našom meste, organizujeme púte, výlety do prírody a z dotácií od mesta máme možnosť podporiť si zdravie.

Naše spoločenstvo kresťanských seniorov je otvorené pre každého kto sa chce s nami naučiť umeniu starnúť s radosťou v srdci.

Kontakt:

Späť na zoznam aktivít

Združenie saleziánov spolupracovníkov

Saleziáni spolupracovníci, tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Sme jedno z vekovo starších stredísk, ale duchom veľmi mladí. Spolu nás je v stredisku 17 členov, saleziánov spolupracovníkov, ktorí žijeme svoj apoštolát na mieste, kde sme poslaní, náš apoštolát sústreďuje najmä okolo života farnosti a na svojich pracoviskách a rodinách.

Naše apoštolské aktivity spočívajú hlavne v modlitbovej činnosti, ale samozrejme tiež v kontakte s mladými, či už pri vyučovaní, animácií birmovancov, snúbeneckých náukách a tiež pri organizovaní jednorazových akcií – karnevalu, táborov, výletov….

Späť na zoznam aktivít

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk