Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Kontakt

Adresa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Púchov
Námestie slobody 563,
telefón: 042/ 4631 928
e-mail:
IČO: 319 24 735
DIČ: 2020 615 212

Duchovná správa Nimnica

PhLic. Pavel Panák
0911 017 222

Zaopatrovanie chorých

V prípade zaopatrenia chorých v domove dôchodcov volajte 0911 017 222

V prípade zaopatrovania chorých v nemocnici volajte na tieto čísla:

Nemocničná duchovná služba v Považskej Bystrici a sv. omše v nemocničnej kaplnke:
https://pb.fara.sk/nemocnica/

Ilava:
Farský úrad: 042 446 55 44
                     042 446 63 26

Nové číslo účtu farnosti Púchov

IBAN: SK34 0200 0000 0041 4046 3056

Bankové spojenie pre stavbu cirkevnej materskej školy

Číslo účtu pre milodary na výstavbu katolíckej materskej školy zostalo nezmenené.

IBAN: SK32 0900 0000 0051 4275 5612

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk