Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Farský úrad

Kancelária farského úradu

pre vybavovanie administratívnych záležitostí môžete použiť emailovú, alebo telefonickú komunikáciu (kliknite na odkaz). Krstné listy, povolenia, potvrdenia o sviatostiach si nemusíte prevziať v našom farskom úrade osobne, stačí ak nás požiadate o ich vydanie (telefonicky, emailom) a my ich doručíme poštou na adresu farského úradu, kde ich od vás vyžadujú. Ak chcete administratívne záležitosti vybaviť osobne, je to možné v čase do polhodiny po sv. omšiach:

  • po rannej sv. omši: v pondelok;
  • po rannej a večernej sv. omši: v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok.

Aktuálny čas sv. omší je uvedený vo farských oznamoch vo výveske pri farskom i filiálnom kostole, na dverách farského úradu a v sekcií slávenie sv. omší (kliknite na odkaz). Osobné stretnutie je možné aj v inom v termíne dohodnutom e-mailom, alebo telefonicky.

Kancelária bude zatvorená v čase:

  • prvopiatkového týždňa - spovedanie k 1. piatku v celej farnosti a spovedanie chorých;
  • dekanátneho spovedania pred Vianocami a Veľkou nocou;
  • štátnych a cirkevných sviatkov;
  • iných udalostí, uvedených v aktuálnych farských oznamoch vo výveske pri kostole a na webovej stránke farnosti.

Dôležité informácie:

  • zaopatrenie sviatosťami - telefonujte na farský úrad;
  • zariadenie pohrebu - zabezpečujú pracovníci vami oslovenej pohrebnej služby, ktorí sa s kňazom skontaktujú;
  • na dohodnutie individuálneho stretnutia použite emailovú, alebo telefonickú komunikáciu.

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk