Farnosť
Púchov

oltár

Slávenie svätých omší

Farský kostol Všetkých svätých v Púchove

Pondelok - Piatok 6.30, 17.30
Sobota 6.30, 18.30 (vigília z nedele)
Nedeľa a prikázaný sviatok, ak je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 7.00, 8.30,
10.00, 18.30
Prikázaný sviatok, ak nie je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 6.30, 8.30
18.30
Vigílna sv. omša z prikázaného sviatku, ak nie je sobota 17.30

Svätá spoveď
Pondelok - Sobota 30 minút pred začiatkom rannej a večernej sv. omše
Nedeľa 30 minút pred prvou rannou a večernou sv. omšou

Polhodinu pred svätou omšou ráno i večer je Modlitba svätého ruženca.

Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie v Streženiciach

Pondelok (pracovný týždeň, ak nie je v týždni sv. omša v prikázaný sviatok, alebo 1. piatok) 18.30
Piatok - 1. piatok v mesiaci 18.30
Nedeľa a prikázaný sviatok, ak je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 8.30
Prikázaný sviatok, ak nie je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja 17.00

Duchovná správa Nimnica

Kaplnka P. Márie Fatimskej Kaplnka v kúpeľoch
Utorok - Piatok o 18.00
Sobota o 7.30
Pondelok o 6.30
Utorok - Piatok o 16.50
Nedeľa o 9.00 Nedeľa o 10.30
Prikázaný sviatok - sv. omše podľa vyhlásenia duchovného správcu

Zmeny vo sv. omšiach je možné zisti ť vo výveske pri kostole v Nimnici, alebo na telefónnom čísle duchovného správcu 0911 017 222.

Dnes je 22.4.2021

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk