Farnosť
Púchov

Obetný stôl s pohľadom na kríž

Archív sv. omší

Organisti farnosti Púchov reprezentovali našu farnosť účinkovaním na obradoch Veľkej noci v roku v katedrále svätého Martina v Bratislave:

Streamovanie sv. omší z filiálneho kostola v Streženiciach

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie o 18:30

Svätá omša svätenia olejov

1.4.2021 - Katedrála sv. Martina v Bratislave - Zelený štvrtok

Svätá omša na pamiatku pánovej večere

1.4.2021 Katedrála sv. Martina v Bratislave

Slávenie utrpenia a smrti pána

2.4.2021 Katedrála sv. Martina v Bratislave - Veľký piatok

Vigília na bielu sobotu, začiatok 19:30.

3.4.2021 - Katedrála sv. Martina v Bratislave

Svätá omša na Velkonočnú nedeľu

4.4.2021 - Katedrála sv. Martina v Bratislave

Primičná sv.omša novokňaza Františka Dašku

13.6.2021, Horné Kočkovce

Streamovanie sv. omší z filiálneho kostola v Streženiciach

Naposledy pridané: 18.4.2021 - 3. veľkonočná nedeľa 2021

Sv. omše z farského kostola Všetkých svätých v Púchove

Naposledy pridané: Slávnosť narodenia Pána, 25.1.20219

Vianočný koncert súrodencov Gabčovcov a hostí

30.12.2019

Dnes je 3.12.2023

© 2023 v rámci projektu fara.sk