Farnosť
Púchov

oltár

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Púchov, Námestie slobody 563,

telefón: 042/ 4631 928, e-mail: puchov@fara.sk

IČO: 319 24 735 DIČ: 2020 615 212

KANCELÁRIA FARSKÉHO ÚRADU

úradné záležitosti farského úradu je možné vybaviť do polhodiny po sv. omšiach v dňoch:

Pondelok (ráno), Utorok, Streda a Piatok

aktuálny čas sv. omší je uvedený vo farských oznamoch vo výveske pri farskom i filiálnom kostole a na webovej stránke farnosti. Osobné stretnutie je možné aj v inom v termíne dohodnutom e-mailom, alebo telefonicky.

Kancelária bude zatvorená v čase:

  • prvopiatkového týždňa - spovedanie k 1. piatku v celej farnosti a spovedanie chorých;
  • dekanátneho spovedania pred Vianocami a Veľkou nocou;
  • štátnych a cirkevných sviatkov;
  • iných udalostí, uvedených v aktuálnych farských oznamoch
  • vo výveske pri kostole a na webovej stránke farnosti.

Dôležité informácie:

  • zaopatrenie sviatosťami - telefonujte na farský úrad každé 2 hodiny;
  • zariadenie pohrebu - zabezpečujú pracovníci vami oslovenej pohrebnej služby, ktorí sa s kňazom skontaktujú;
  • v naliehavých prípadoch mimo času kancelárie použite na dohodnutie individuálneho stretnutia telefonát, e-mail.

Dnes je 21.1.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk