Farnosť
Púchov

oltár

Čo nosiš vo svojej mysli? - Boží plán pre tvoje myšlienky

Bol vojakom z povolania v americkej armáde, potom sa stal vojenským kaplánom. Bol v Koreli v Dominikánskej republike Je to skúsený muž, mnohým vojakom pomohol ale i iným ľuďom pri riešení ich životných problémov. Odhalil príčiny pádu pastora i plukovníka, ktorý tvrdil, že jemu sa to stat' nemôže. Ako dobrý mládenec podľahol prostitútke. Každý dovoliť fantazírovať nezdravo svojej predstavivosti.

Ak sa žena naučí fantazírovať čítaním románov, kde sa chváli nedovolený sex, v mysli si vytvára túžbu po nemorálnosti a túžbu po iných mužoch. I televízia predkladá také seriály. Je pravda, že manželky potrebujú nežnosť a pochopenie, ale to majú mať od vlastných mužov. Ak človek len sekundu podrží nečistú myšlienku, tá rozvíri predstavy alebo staré spomienky, túžby, rozkoš. Naše mysle su bojiskom a naše predstavy sú trofejou, o ktorú sa zápasí.

Celá Biblia nás volá k čistote srdca a mysle. K tomu treba nechať prejsť Božie slovo z mysle do srdca. Nezaoberať sa zmyselnými myšlienkami a predstavami, treba vykoreniť cudzoložstvo zo srdca zmeniť túžby, myšlienky a predstavy. Autorovi sa to podarilo a jeho manželka to dosvedčuje. Kráľ Dávid sa zadíval na krásnu Betsabé, že po nej zatúžil. Jeho tragický pád bol v tom, že prestal kontrolovať svoje myšlienky a nechal sa unášať zmyselnými predstavami. Autor predkladá všeobecnú otázku: Čo je pred Bohom dôležitejšie, naše skutky alebo naše myšlienky a túžby?- Ďalej hovori: "Predstavte si filmové plátno nad hlavou. Teraz si na doň premietnite svoje myšlienky, ktoré vám prišli na um v posledných týždňoch. Hanbili by ste sa, keby každý videl vaše myšlienky? Ak áno, potom súrne potrebujete čítať a pochopiť túto knihu."

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk