Farnosť
Púchov

oltár

Da Vinciho kód - Šifra mistra Leonarda

O čom táto populárna kniha Dan Browna je? Číta sa ako napínavá detektívka. V parížskom Louvri je zavraždený starý správca zbierok a jeho mŕtve telo leží na podlahe tak, že ukazuje na obraz Leonarda da Vinciho. Na rozlúštenie záhady polícia privoláva profesora náboženských symbolov Roberta Langdona. Do hry vstupuje krásna policistka Sofia Neveuová, špecialistka na šifry. Zavraždený bol jej dedeček a že vraj jej chcel pred smrťou odhaliť veľké tajomstvo, poklad. Čo tým pokladom je? Svätý grál? U D. Browna neide o kalich z poslednej večere Ježiša Krista, ale o dieťa! Ďalej píše, že cieľom života Ježiša Krista na zemi nebola spásonosná úloha, ale zachovanie kráľovského rodu, založenie novej línie kráľov. Že bol iba obyčajný smrteľník a Mária Magdaléna bola jeho manželka a spolu mali dieťa a či deti. Potomci Ježiša Krista že žijú dodnes a krásna policistka Sofia je priamym potomkom Ježiša Krista. Cirkev že sa to snaží všemožne utajovať. Celá pravda o svätom grálu je vraj zaznamenaná v starých dokumentoch, ktoré od 11. storočia ochraňuje „tajné bratstvo", ktorého členom bol aj Leonardo da Vinci a tiež i zavraždený dedeček.

Aspoň toľko v krátkosti z knihy. K tomu poznamenávame a prezentujeme svoje postoje:

D. Brown tiež píše, že fantastické odhalenia sú založené na historických dokumentoch, avšak pred časom priznali autori tých dokumentov, že to boli falzifikáty.

D. Brown sa opiera aj o tzv. apokryfné evanjelia, Filipove a Mariine, ktoré vznikli neskôr, až koncom 2.storočia. Neboli pojaté do kánonu, zrejme prednost' mali prvotné, tie z čias apoštolov. Predsa však knižne vyšli v r. 2001 vo vydavateľstve Vyšehrad ako ,,Neznáme evangelia". Avšak to, že Ježiš a Mária Magdaléna boli manželmi a mali deti, to sme tam nenašli napísané.

D. Brown tak sugestívne necháva preplietať skutočnosť s výmyslami a polopravdami, kniha je presiaknutá i veľkou nenávisťou voči katolíckej cirkvi a Opus Dei, takže nábožensky nevzdelaný čitateľ je zneistený a pokladá to ako za pravdu, ba i vzdelaní ľudia, mládež, medzi nimi i kresťania. Krest'an však by to nemal čítať. Vhodný príklad na to môže byt' príbeh, keď Dominikovi Saviovi predložili jeho spolužiaci pornočasopis. Roztrhal ho, nedíval sa na to, aby si tým nepošpinil zrak a myseľ. Teraz ide o to, tí, ktorí už čítali knihu Da Vinciho kod, či si dajú tú námahu a prečítajú si o tom aj literatúru skutočne historickú či historicko-teologickú, aby mohli texty porovnávať a zistiť skutočnú pravdu.

Nám je to jasné, kniha Da Vinciho kod je bludná, zavádzajúca, urážajúca Ježiša Krista a jeho Cirkev. Taký bude asi aj film, ktorý už v auguste má byt' v našich kinách. My veríme v Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, ktorý prišiel na tento svet, aby nás vykúpil pre život večný. Svoju vieru staviame na cirkevnom vyznaní viery ,,Verím v Boha..." a na Písme Svätom Nového zákona. I keď je pre nás Cirkev dôveryhodnou autoritou, predsa uvádzame i ďalšie svedectvá, ktoré si zaslúžia našu a vašu pozornosť: 1) apoštolských otcov, ako sú Ignác z Antiochie, Polykarp, Papias a ich spisy. 2)historikov, ako sú Jozef Flavius, Tacitus, Eusebius. 3)dnešných teológov-vedcov, ako sú D.T. Godet, M. J. Lagrange, G. P. Thiede a ďalší.

Vieme, komu sme uverili, sme si istí a máme z toho radosť.

Ján Bazelides a Maroš Žemla, z kresťanskej knižnice.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk