Farnosť
Púchov

oltár

Dejiny 20. století

Kniha faktov od Pavla Johnsona je strhujúcim príbehom veľkých technických vynálezov, bohatstva a nekonečnej biedy a teroru. Všade, kde sa presadil ideologický štát, vládne korupcia myslenia, útlak, teror, morálny relativizmus, ktorý stále bráni demokracii k víťazstvu.
Český čitateľ rýchle zbadá, že po 40-ročnej izolácii nevie skoro nič o novodobých dejinách sveta a tak ľahko môže podľahnúť dnešným manipulačným tendenciám. Snáď v žiadnej dobe sa nenahromadilo toľko krutosti, lži a beznádeje ako v našej dobe. Mnohí mladí sa nepamätajú na tie udalosti, ktoré ale rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili ich život. Dejiny 20. storočia sú aj dejinami zneužívania moci a ľudskej pošetilosti, ktorá to umožňuje, ako sa to rozmohlo po 2. svetovej vojne. Tragédia Nemecka je príkladom, aké je nebezpečné spolitizovanie akademickej pôdy a politická angažovanosť profesorov. Tragédia Číny v 30. rokoch ukazuje, že keď legitímna vláda ustúpi násiliu, nastane trma-vrma, v ktorej nemožno rozoznať anjelov od diablov. Neprezieravosť amerických prezidentov Wilsona i Roosevelta zapríčinili udržanie a rozpínanie boľševického režimu. Protikladom totalitného systému je demokracia a voľný trh. Pri tom nie je tak dôležitá štátna forma, ale spravodlivosť a právny poriadok. Udalosti ukázali, že existuje záväzný morálny kód, redukovaný na obecný príkaz NEKLAMAŤ. Lenin a jeho nasledovníci sa snažili nahradiť absolútnu morálku židokresťanskej tradície relativistickým revolučným svedomím, ktoré sa dalo meniť podľa potreby strany. Tradičná morálka absolútnych hodnôt sa dnes pomaly vracia. Všetko naznačuje k tomu, že éra komunistických totalitných štátov sa chýli ku koncu, akoby sa vybil nahromadený potenciál zla. Ale na obzore sa objavuje ďalšie nebezpečie, islamský fundamentalizmus, ktorý sa asi stane hlavným problémom nasledujúceho dejinného vývoja.
Táto kniha dejín rozoberá všetky dôležité udalosti sveta v 20. storočí i s menami dejateľov. Aspoň heslovite vyberám niektoré z nich:
Konflikty a vojny: Izrael, 6-denná válka, Hirošima, Kuba-raketová kríza, invázia do Maďarska, Korejská válka, medzinárodný terorizmus, politické vraždy, čistky, masaker v Katynskom lese, okupácia Rakúska, ČSR, Francie, občianska válka v Španielsku, invázia do Habeša, válečné zločiny, vyvražďovanie Židov, február 1948, invázia 1968 do ČSR, Dubček, operácia Barbarosa, svetová vojna, Pearl Harbur, Hirošima, burzové špekulácie, poválečné dlhy, kolonializmus, rasové teórie, porušovanie ľudských práv, vraždiace komandá FLN, OAS, krištálová noc, aféra Watergate, medzinárodný menový fond, problém ropa, kozmické programy. Kontrast medzi kolektivistickým a voľným trhom. Ako rýchle rastú príjmy obyvateľov, tak rýchle klesá pôrodnosť (Hongkong, Tchajvan).
Pakty a ideológie: Stalin-Hitler, Jaltská dohoda, čínska kultúrna revolúcia, Mníchovská dohoda, NATO, nacionalizmus, poválečné zóny, koncentračné tábory. Teheránska konferencia, RVHP, Berlín-Rím-Tokio, vymývanie mozgov, svetová židovská konferencia 1942, CIA, NKVD, fašizmus, komunizmus. Osobnosti ako Stalin, Hitler, Tito, Trockij, Truman, Wilson, Tuchačevskij, Čankajšek, Mussolini, Franko, Gándhí, Brandt, de Gasperi, de Gaulle, Lenin, agent R. Sorge, Ždanov a mnohí ďalší.
Umenie, filozofia, ateizmus, náboženstvo, Boh, kresťanstvo, islam, darwinizmus. V závere knihy prekladateľ sa zamýšľa a píše, že dnes mladí už v škole naberajú negatíva a pokiaľ nebudú hľadať z vlastnej iniciatívy celú pravdu, ostanú naďalej v zajatí naučených fráz, ilúzií a predsudkov. Utópia nemá nikdy ďaleko k politickému gangsterstvu. Niečo sa zamlčí, niečo sa vynechá, iné sa zdôrazní, to nás dobre naučila totalitná propaganda.
Japonsko prehralo válku a predsa pod vedením amerického generála Mac Arthura vznikol tam demokratický štát s voľným, tržným hospodárskym systémom na svetovej úrovni. Zasa snaha iránskeho šacha modernizovať národ dosiahla pravý opak; nastolenie teroristického režimu a islamskej fundamentalistickej vlády.
Najlepším dôkazom pravdy je jej myšlienková sila, ktorá sa presadí v konfrontácii s inými názormi.

Z kresťanskej knižnice 2007, Púchov.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk