Farnosť
Púchov

oltár

Dostaňte nás odtiaľto!!!

Rozhovory Márie Simmy so žurnalistom Nickym Eltzom o jej stretnutiach s dušami z očistca, o zaujímavých príbehoch, skúsenostiach a z toho poučení pre nás žijúcich. Žila sama v horskej starej chalupe v Rakúsku v dedinke Sonntag. Kňaz Slavko Barbarič hovorí, že sa s Máriou Simmovou osobne stretol: „Ona je pravdivá. Keď si záhrobný svet žiada jej vlastné utrpenie a ona to slobodne prijíma, býva očistená a preto žije v hlbokom pokoji. Slavko Barbarič doporučuje čítať túto knihu veriacemu či neveriacemu, každý potom zistí, že život sa stáva skutočne hodným žitia, keď človek miluje a z tejto lásky slúži.“ Mária Simma sa dozvedela od duší z očistca veľa nových vecí a poučení, vhodné pre našu dobu. Tiež pre rodičov a učiteľov o výchove detí sú tu dôležité časti, ktoré keď sa zanedbajú, často z nevedomosti, má to zlý dopad na celý ich život a aj veľmi často na ich potomkov. Knihu možno objednať cez internet zaex@zaex.sk a niečo z obsahu tejto knihy:

*Niektorí teológovia nesprávne učia, že nebo, peklo a očistec sú len stav. Ale sú to aj miesta. Duše z očistca nás vidia stále, počujú každé slovo, ktoré o nich hovoríme, poznajú aj naše utrpenie ale nie myšlienky.
Boh dovolil, aby skrz môj apoštolát mohli aj iní jasne chápať, že náš život tu je len preto, aby sme získali vstup do neba. Našim cieľom tu je byť dobrí k sebe navzájom a spolupracovať s Božou vôľou. 27.
*Už v rannom detstve treba učiť deti disciplíne. Bez Boha môže byť citlivé dieťa zničené, keď zistí, že aj jeho rodičia a priatelia robia chyby. Vyrastú v strachu a to ich vedie potom k potrebe mať moc, postavenie a materiálne veci, ale bez radosti z pokoja. Majte obrázok Ježiša a obráťte svoje srdce k Bohu, buďte v samote, v tichu, bez TV, bez mobilu, študujte posolstvá, pomaly, srdcom, nie mysľou a prídete k Ježišovi. 52-4. Nechať dieťa pred dosiahnutím štyroch rokov do opatery cudzím ľuďom, ktorí nie sú členmi rodiny, počas dňa na akýkoľvek dlhý čas, je hriech a ťažko sa uzdravuje. Keď matka nedojčí, keď neberie dieťa k sebe, tým zabrzďuje jeho emocionálny vývoj, aj to môže byť hriechom. Trestať dieťa? Občas áno, „výchovnou lekciou“, malou fackou tak v dvoch až štyroch rokov. 185. V skorom veku detí treba uplatňovať prísnosť ale nie negovaním ale pozitívne povedať „urob to“ a treba mu to odôvodniť, prečo to má urobiť.186.
*V celom vesmíre je len na Zemi inteligentný život. UFO je satanovou prácou. Všetky tie filmy a TV programy o civilizáciách vo vesmíre môžu mládež viesť do nebezpečenstva. 64.
*Dušičkám sa nepáči pri liturgii: podávanie sv. prijímania na ruku, tzv. „ znak pokoja“ a držanie sa za ruky, tlieskanie, podávanie svätého prijímania laikmi, neposvätené ruky nemôžu podávať sv. prijímanie, tzv. „oltár k ľudu“, dôvody sú v knihe. 74.
*Boh vždy chce pokoru a rovnováhu v troch častiach človeka a to tela, mysle a duše. Neaktívny prvok podvedome hľadá náhradu, z ktorej je pád do závislosti drogovej, sexu, peňazí, moci, útek do sekty, atď. 76.
*Pápež Pius X., ten aj odmietol pokusy o rôzne modernizácie. Svätých nerobia také skúsenosti ako moje, ani zjavenia, každý človek má rovnakú šancu stáť sa svätým. Poznám ženu, ktorá mala takú charizmu ako ja, ale rokmi vstúpila do nej pýcha a jej duša bola zatratená. 84.
*Boh cez dušičky rýchlo reaguje, keď sa na ne obraciame o pomoc, príklad z Budapešti, kňaz na renováciu kostola a kláštora potreboval ešte 100 tisíc dolárov a cez dušičky ich za dva týždne zázračne dostal. 106.
*Úbohé duše mi povedali, že 60% všetkých depresii na svete by nebolo, keby sa využívala k tomu sviatosť spovede a tak ale potom mnohé farmaceutické firmy a lekári by skrachovali. Pokora prináša najväčšie milosti. 111. Spovedaním sa zabezpečujeme lepšie zdravie pre naše detí aj vnúčatá. Napomôcť môžu dobrí lekári. 114.
*Úbohé duše pomohli uhasiť oheň v Černobyle, pomohli skrátiť vojnu v Perzskom zálive, lebo sa za to modlilo veľa ľudí.130.
*Kam idú deti po spontánnom a umelom potrate? Idú na miesto, ktoré môžeme nazvať limbo a hovoríme mu aj detské nebo. Našou zodpovednosťou je, aby sme ich pozdvihli do neba. Môžeme tak urobiť krstom nenarodených detí alebo zádušnou sv. omšou. Deti by mali dostať mená a byť prijaté do rodiny. To ich zapíše do Knihy života. Umelý potrat je najväčšia vojna a najväčší horor všetkých čias. Satanovi umožnila táto paralyzovaná spoločnosť vraždiť milióny len tak ako roj múch. Zadosťučinenie za to bude musieť byť nesmierne. Keď žena si neskôr prizná tento veľký hriech, musí sa hneď vyspovedať pred kňazom a úprimne poprosiť Ježiša o odpustenie. Potom musí konať hlboké a v srdci precítené pokánie spôsobom, ktorý jej znovu a opravdivo prinesie pokoj. Potom treba dať dieťaťu meno, aby našlo prijatie a lásku v rodine, že definitívne do nej patrí. Žena musí poprosiť toto svoje dieťa o odpustenie...134.
*Satanizmus, ako z toho? Pozor pred čarodejníctvom. Ako ubližujú. Môžu spôsobovať choroby, rozvody, požiare, autohavárie, vraždiť, terorizovať ľudí, bez stopy. K tomu potrebujú meno, adresu, fotografiu, niečo z oblečenia dotyčnej osoby, aby začali konať zlo. Aj satanistické zneužívanie bábätok a detí je dnes rozbujnené. Cesta do sa často môže začať dávno pred narodením dieťaťa. Ak sa rodičia hádajú, ak berú drogy, ak praktizujú okultizmus, ak pozerajú horory, ak chodia na diskotéky, ak dlho pozerajú televízor. Ešte nenarodené dieťa prijíma všetko, čo pozerajú, počujú alebo čoho sa zúčastňujú a to vstupuje do podvedomia dieťaťa a hlboko ho ovplyvňuje. Predstavte si teda, čo sa deje s maličkými bábätkami, ktoré sú dnes dlhé hodiny vystavované najdetailnejším hororovým filmom. Aj nevedomky ľudia dnes strašne hrešia proti svojim deťom ešte skôr ako sa narodia. Otec počatého dieťatka nemusí byť doma, je v Perzskom zálive vo vojne a dieťa zakusuje všetko, čo on robí. Potom ak otec veľmi zhreší, povedzme, mimomanželským sexom počas týchto deväť mesiacov, dieťa bude celkom ľahko niesť v sebe podvedomé zranenie, ktorého výsledkom bude odpor k opačnému pohlaviu a stane sa z neho homosexuál. Preto toľkí z nich úprimne hovoria, že sa tak narodili. Ich hnev, bolesť, frustrácia a nedostatok naplnenia sú odčinením za hriechy rodičov. Tieto zranenia možno uzdraviť len mnohými modlitbami a najmä pomocou sv. Michala, ktorý je najsilnejší v odrážaní satanových útokov. 141. - Niečo aj proti TV na 147.
*Neodpustenie je príčinou najväčších tiarch a obmedzení, ktoré počas života na seba berieme. Žena – dcéra bola postihnutá škaredou svrbiacou pokožkou vyše dvadsať rokov, bola to nevyliečiteľná choroba. Keď bola malým dieťaťom, jej matka ju málo brávala do náručia, a ona to svojej mame, ktorá už dávno zomrela, ale táto dcéra to svojej matke nikdy neodpustila a v srdci svojom vyčítala jej to neustále. Táto choroba – škaredé svrbenie pokožky má živým pripomenúť hriech predka, teda táto mama – duša v očistci dala o sebe takto vedieť a naliehavo prosila o odpustenie svoju žijúcu dcéru, pretože inač nemohla byť vyslobodená z očistca a dcéra zasa uzdravená 165.
*Počatie a smrť sú dve najdôležitejšie chvíle nášho života. Bolo by veľmi múdre, keby si ľudia aspoň trochu naštudovali, čo sa deje pri smrti a ako viera v kresťanské pravdy ovplyvní chvíle predtým, ako sa odlúčia od zeme. Pozor na zavádzajúcu knihu z USA, že potraty nie sú až tak zlé, lebo duša si vraj želala ísť inam.175. Aj niektoré informácie z klinickej smrti nemusia byť hodnoverné, pozor na to.
*Opatrovanie hrobov s láskou je veľmi záslužné. Zapaľovať sviečku, kropiť svätenou vodou, modliť sa. Mali by sme tak robiť aspoň tri generácie. A viesť k tomu i deti, aby sa zaujímali o svojich predkov. 180.
*O rozvode. Je to jeden z najväčších hriechov proti Bohu. Každého to zraní, najviac nevinných. Žiadne dieťa po rozvode sa nikdy nerozvinie do svojej plnosti, ktorú preň Boh naplánoval. Satan trhá rodiny a loná žien. Duše hovoria, že čoskoro sa objaví niečo, čo bude odčinením za tieto dva hriechy a veľmi to otrasie svetom. Nech sa Boh zmiluje nad tými, ktorí vedia, čo robia. My máme informovať nevedomých o tom, čo robia. 182.
*Zo 6 miliárd ľudí na svete asi jedna tretina hladuje. Je to zavinené určitými bankami. Nenásytnosť Západu Boha veľmi hnevá a čoskoro zasiahne, som si istá.
*Vytlačenie starých rodičov do „domovov dôchodcov“? Ich vykopnutie z vlastného domu je obrovský hriech a aj satanova práca. Ako často sa stáva, že sú to práve starí rodičia, ktorí učia najmladších modliť sa a ako často sa generačné rozdiely tak krásne premosťujú, pretože starí rodičia sú tí, aby sa delili o svoju múdrosť, ktorú získali mnohými rokmi skúsenosti a životom. 184.
*Sexuálna výchova by nemala byť v školách, patrí doma rodičom, keď sa na to deti začnú pýtať. Najdôležitejšia vec je dobrý príklad rodičov, musia sa za ne a s nimi veľa modliť a žehnať ich. To najdôležitejšie obdobie je predtým, než idú deti do školy. 189. Rodičovský model je veľmi silný a hlboko vsadený.
*Po vojne proti nevinným bábätkám a štruktúre rodiny je vojna medzi bohatými a chudobnými. Slobodomurári stoja za hnutím, ktoré má vytvoriť svetovú menu a svetovú vládu, tzv. Nový svetový poriadok a Nový vek, ide aj o zničenie Cirkvi. Vojna na Balkáne bola nimi financovaná. Svetová banka, OSN, EÚ Medzinárodný červený kríž sú zosynchronizované s týmto všetkým a nepracujú pre dobro sveta napriek všetkej propagande. O tom prevažná časť ľudí nevie skoro nič. Ľudia sa musia vrátiť k Bohu a dať sa mu úplne. Ak tak urobia, zmeny, ktoré sú pre nás pripravené, aj celosvetový finančný kolaps; budú to potom ľudia oveľa ľahšie znášať.193.
*Úrok za požičané peniaze? Mali by sme ich požičiavať z lásky k bratovi a nie aby sme tým bohatli. Peniaze môžeme zarábať len svojou vlastnou prácou. 195.
*Utrpenie? Je jeden z najväčších Božích darov. Pokiaľ tu trpíme, stále dostávame milosti konať dobré skutky, utrpenie vždy niečo uzdravuje, ľudia sa navzájom nachádzajú a si pomáhajú. Na západe je tento problém veľmi rozšírený a v odčiňovaní, ktoré Boh naň čoskoro dopustí, sa ľudia navzájom nájdu vo svojom utrpení, zo seba vydolujú to najlepšie, čo v nich je, hoci teraz myslia len na svoj väčší dom alebo nové auto. Je to očistný proces.

*Boh mi uložil hovoriť ľuďom o očistci, pravdivo do toho zahrnúť všetko, čo mi úbohé duše povedali o stave Cirkvi, často mi povedali, že jej stav dnes je najhorší od jej založenia. 210.
Kto je mojim najlepším priateľom tu na zemi? Je ním môj duchovný vodca. A po ňom? Po ňom každý, kto je čestný a hovorí veci tak, ako sú.

Autorka knihy Mária Simma. Vydavateľ ZAEX v r. 2013.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk