Farnosť
Púchov

oltár

Druhá strana AIDS

Túto knihu vám ponúkame k čítaniu z našej kresťanskej knižnice.

Ide o príbeh mladého Nicolu, Taliana, ktorý ako závislý na drogách, prežil posledné roky života v spoločenstve CENA-KOLO v Medžugorii. Tu prichádzajú mladí ľudia - narkomani, ktorí vo svojej závislosti na drogách prepadli do stavu beznádeje a zúfalstva. Spoločenstvo Cenakolo založila a vedie rehoľná sestrička Elvíra. Jej liečebné metódy sú jednoduché, úspešné a bez liekov. Je to práca, modlitba, poklona pred Eucharistiou, družná atmosféra rodinného spoločenstva, všetko vyvážene usporiadané do režimu bežného dňa. Vedenie Cenakolo úzko spolupracuje s rodičmi, pretože závislosť má korene v ich rodinách.

Hoci Nikola tu prežil iba pár rokov, zomrel na AIDS, predsa tu zanechal hlbokú stopu. Bol obľúbený v spoločenstve, ochotný vždy pomáhať, obľúbený bol i u opustených detí z brazílskych ulíc, kde nejaký čas tiež pôsobil. Potom ako pacient, skoro denne píše listy z nemocnice sestre Elvire. „Dnes ma prišli navštíviť moji rodičia. Bol som rád, bola to príležitosť pre mňa napraviť svoj vzťah k nim... Odkedy Boh vstúpil do našej rodiny, veľa sa zmenilo. Členovia rodiny sa pokúšajú navzájom prijímať takí akí sú. Kedysi som neveril, že by sa mi podarilo odpustiť otcovi. Aj sestry mu už odpustili... Túžim po tom, aby sme boli zjednotená rodina... Mal som šťastie, že som po kresťanskej ceste kráčal dlhšie ako oni. Mojou úlohou je teda trpezlivosť a porozumenie."

Braňo, mladík zo Slovenska, je tu tiež v Cenakole. Hovorí pred pútnikmi, že on drogy nebral a predsa je tu. Vysvetľuje, že stratil radosť a zmysel života a už mu bolo všetko jedno. Hovorí, že takýto stav si vyžaduje takú istú terapiu ako keby bral drogy. Vyrastal bez rodičov, bez lásky a tepla domova, túlaval sa s partiou, chodil po diskotékach, upadal do rôznych nerestí a nudy. Tu, v Cenakole, je iba niečo cez rok, ale už sa hodne zmenil. Našiel tu vieru v Boha, má radosť z práce, z toho, že môže pomáhať iným. Postupne objavuje zmysel a radosť zo života. V Cenakole je treba zotrvať 3 - 4 roky, ak má byť ozdravovací proces úspešný. Vo viacerých štátoch majú svoje pobočky a uvažuje sa i o Slovensku. V Piešťanoch sa už niečo pre to robí.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk