Farnosť
Púchov

oltár

Duchovná cesta k stárnutiu

5. Máme šancu, možno už nie dlho, ale máme ju, urobiť ešte zo svojho života predobraz toho, čo nás čaká vo večnosti.- Dnes je prvý deň zo zvyšku tvojho života. Urob teda, čo ešte môžeš. Starnutie je dar aj úloha.
11. „ Duchovný život“ sa musí začať už počas aktívneho života, aby ho v starobe povznášal, vydať sa na cestu do svojho vnútra. 12. Zákon života, to sú tri faktory: dedičné predpoklady, naše okolie a naše životné dejiny a naša voľba, naša sloboda.
12. C.G.Jung: „Zmení sa len to, čo sa príjme.“ To čo neprijmeme, na to už nemáme vplyv. Umenie kresťanského života je tzv. fakty stále vidieť vo vzťahu k Bohu – vo vzťahu so všetkým stvorenstvom.
16. Rôzne etapy starnutia: mladí starci, zoslabnutí, odkázaní na pomoc, trpiaci chorobami.
19. Žijeme v spoločenstve, ktoré vyžaduje výkon, všetko si musíme zaslúžiť, peniaze, uznanie, dobré meno, vďačnosť. Evanjelium je celkom iné, tam sa slovo výkon nenachádza, vždy sa hovorí o „plodnosti“ a to si vyžaduje úplne iné životné zameranie. – Pre Božie kráľovstvo je podstatné, že sa zveríme tajomstvu a toto tajomstvo necháme pôsobiť. To je základný zákon evanjelia a života každého kresťana.
24. Postavenie starých v modernej spoločnosti. Starí rodičia aby sa nepokúšali vylepšovať výchovu rodičov, tým môžu vzniknúť nezdravé napätia, zvlášť v náboženskej oblasti. – Otázky: Neviem pochopiť, kde som urobil chybu? – Snáď ste neurobili chybu, alebo urobili. Ale to patrí k výchove. Za posledné desaťročia nastali rapídne zmeny. Vy sa teraz modlite za vaše deti a vnúčatá s dôverou a odovzdajte to Bohu.
29. V starobe treba naozaj zamestnať ducha a zaujímať sa o dianie vo svete, v Cirkvi a buďte vďační za ľudí okolo seba.
43. Koľkí našli útechu v Ježišových slovách Petrovi: Keď si bol mladší, sám si sa opásal, chodil si, kde si chcel...Pri tom je tu nebezpečenstvo, že jak ten, ktorý pomáha, ako i ten, ktorému sa pomáha, prejaví autoritatívne správanie (až manipulované). Stále znova treba nachádzať rovnováhu.
44. Najdôležitejšia úloha starnutia je odovzdanosť. To je proces. Náš život nebeží do prázdna, ale je zameraný na plnosť-blaženosť, o ktorej nemáme potuchy. Nepripútavajme sa kŕčovite na to, čo sme získali. Ježiš hovorí podobenstvo o poklade, ktorý našiel muž na poli...od radosti predá všetko, čo má, aby si kúpil tento poklad.
47. Sv. Ignác: V starobe usporiadať si svoj život. Cesta do vnútra. Kto ešte neurobil testament, musí sa ujať tejto citlivej úlohy, ktorá je vždy ťažko ovládateľnou vecou vzťahov a vedomá konfrontácia so smrťou. – Treba sa venovať tiež dvom dôležitým veciam, darovať odpustenie a prijať odpustenie a na to treba osobne dozrieť a potrebuje to aj čas. Odpustenie musí byť zo srdca. Odpustenie neznamená zabudnúť.
Hlavným cieľom starnutia a života je viac milovať, dôverovať, aj Bohu. Starnutie je dlhotrvajúci proces.
65. Sprevádzať niekoho v ťažkej chorobe až k smrti je hlboko siahajúce privilégium, ktoré mení náš vlastný život. Hospice dnes umožňujú nové formy ošetrovania ťažko chorých.
67. Prostredie hrá dôležitú úlohu pri starnutí: zaopatrovanie, ošetrovanie, psychoterapia, náklonnosť, srdečnosť, duchovná podpora. Autor knihy Piet van Breemen pracuje v starobincoch a opisuje veľa príbehov a odporúča sa táto kniha aj tým, ktorí spolu so starými kráčajú spoločnou cestou. Boh nás jedného druhému zveril a v poslednej fáze života bude toto zviazanie obzvlášť nevyhnutné.

Z kresťanskej knižnice Púchov, 2008.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk