Farnosť
Púchov

oltár

G A R A B A N D A L

Udalosti a dáta.

Autor, kňaz P.E.Garcia de Pesquera OFM píše, že by možná nebolo Medžugorie, keby sa P. Márii dostalo lepšieho pochopenia v Garabandale. P. Mária sa zjavila štyrom dievčatám. Dievčatá sa nudili, napadla ich myšlienka, ísť na jablká do cudzej záhrady. Podarilo sa. Potom si sadli na kraj cesty s jablkami, švitorili a naraz si uvedomili, že sa dopustili krádeže, hriechu. Mali výčitky svedomia, že ich zviedol pokušiteľ, diabol, tak sa chceli ho zbaviť. Predstavili si ho po ľavej strane a vášnivo tam „doňho“ hádzali kamene, aby ho zahnali a aby ich viac nepokúšal. Tak sa ukľudnili a zrazu započuli hrmenie, ale obloha bola čistá. Padli na kolená, zazreli neobyčajne krásnu bytosť v oslnivej žiare. Zjavenie a posolstvá začali 18.6.1961 a skončili v r. 1965. Cirkev však zatiaľ nadprirodzený charakter nepotvrdila. Páter Pio hovorí, že na vyjadrenie Cirkvi si musíme počkať, avšak k posolstvu nemôžeme ostať ľahostajní, neodkladať obrátenie, ani modlitby za kňazov, za biskupov, ani úctu k Eucharistii a činiť pokánie, to všetko môžeme a máme robiť.

*Je treba prinášať mnoho obetí, činiť pokánie a často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť. Ale predovšetkým, je treba byť veľmi dobrý. Ak to nesplníme, príde TREST. KALICH SA UŽ NAPLŇUJE. Ak sa nezmeníme, príde na nás veľký trest.

*Mária Dolores: Panna Mária mi povedala, že svet je zo dňa na deň horší a potrebuje svätých kňazov, aby priviedli ľudí na správnu cestu. Máme sa modliť aj za tých kňazov, ktorí chcú odísť, aby vytrvali v kňazstve.

*Conchita pri zjavení veľmi plače, vzdychajúc: „Nie, nie, ešte nie... odpustenie... milosrdenstvo“. A potom veľmi ustráchane: „Kňazi? Biskupi?...“ „Žijete v dobe posledných varovaní. Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zavrhnutie. Proste nás úprimne a my vás vypočujeme. Mali by ste sa viac posväcovať. Rozjímajte Ježišovo umučenie.“ Posolstvo nie dlhé, ale obsažné. Človek, ktorý ho číta len zo zvedavosti, si z neho nič neodnesie. Je treba o ňom meditovať. Nachádzame v ňom:
1. Pravdu o katastrofálnom morálnom a duchovnom stave sveta.
2. Varovanie pred tým, čo nám hrozí, ak sa nezmeníme.
3. Napomenutie, aby sme sa polepšili, dokiaľ je čas. 154.

*Autor sa venoval skúmaniu a šíreniu garabandalských posolstiev, ale keď zakusoval toľko prekážok od kňazov, vikárov, biskupov, zvažoval, že sa tohto poslania vzdá a zájde si na nejaký čas do pustovne a potom do svojej farnosti. O tom sa išiel poradiť k Marte Rubinovej, ktorú uznávali viacerí pápeži, i Ján Pavel II. „Ale Marta ma rázne vyzvala, že je potrebné, aby som sa venoval šíreniu garabandalskych zvesti a podával vierohodné informácie. Pomohla mi, úbohému kňazovi, znovu nájsť rovnováhu. Plný odvahy a s pokojom odišiel som od Marty a v kaplnke „Ohniska lásky“ vzdal som vďaky Panne Márii. Marta Rubinová bola a navždy zostane v mojom kňazstve svetlom a oporou. 174.

* Varovanie a veľký zázrak. Najdôležitejšia časť posolstva z Fatimy z r. 1917 pre obrátenie bola požiadavka modlitby a pokánia. Podobne v Garabandálu štyri vizionárky neustále opakovali, že najdôležitejšia úloha je naplniť a rozšíriť toto posolstvo o modlitbe a pokání. Ak si to uvedomíme, môžeme s úžitkom čítať pasáž o varovaní a veľkom zázraku. „Varovanie, ktoré nám pošle P. Mária , bude niečo ako trest, aby sa dobrí viac priblížili Bohu a ostatní aby dostali výstrahu... Ak umrieme v dôsledku toho, nebude to samotným varovaním, ale emóciami, ktoré vyvolá. Bude to tisíckrát horšie ako zemetrasenie. To bude ako oheň. Nespáli naše telo, ale pocítime ho fyzicky i duševne. Pocítia to všetky národy a všetci ľudia. Poznáme to, že varovanie príde k vôli našim hriechom. A môže k tomu prísť v jedinom okamihu. Čakám na to denne. Keby ste vedeli, čo to je, boli by ste veľmi vydesení. K vôli našim hriechom sa my sami staneme príčinou podstaty VAROVANIA. Panna Maria mi povedala, že ľudia by mali veľmi dobre vedieť, že nebo a peklo existujú. Panna Mária nikdy neklame a ani jej posolkyne neklamú.“ Hovorí Conchita.

Dovolím si ešte jednu poznámku, ktorá zvyšuje hodnotu ich svedectva. Nespútava ich žiadny nátlak, nič nepotlačuje ich slobodu ani v mysli ani v jednaní. Popierať ich svedectvo znamená vzdorovať posolstvu Panny Márie. 191.

*Osvetľujúci rozhovor autora s biskupom z Leiria, J. Pereira Venancio. Bol veľkým biskupom a jeho meno je spojené s Fatimou. Hovorí: „Posolstvo, dané P. Máriou v Garabandálu, je totožné s tým, ktoré odovzdala vo Fatime, iba aktualizované pre našu dobu. A pýtate sa na slovo aktualizované. Je to jednoduché. V r. 1917 vo Fatime nás Panna Mária neupozornila na krízu, ktorá mala o 50 rokov neskôr cirkev zasiahnuť v oblasti vierouky, katechéze, morálky, liturgie, kázne, kňazstva, rehoľného života, atď. a dôsledkom bol všeobecný zmatek, ktorý sa stal veľkým nešťastím a pohoršením pre veriacich. Prečo? Pretože v r. 1917 ešte nebol vhodný čas k upozorňovaniu na toto nebezpečie... V Garabandalu v 1961 už bola iná situácia. Hrozilo nám nebezpečie, ktoré sme nevideli. Ale spozorovala ho P. Mária, prišla a vyzvala nás ešte ráz k modlitbe, k obeti, k pokániu a k obráteniu, prišla znovu odovzdať nám fatimské posolstvo dnešnej cirkvi.“ Teológ P.L. Rodriga mi povedal: V Garabandalu Panna Mária predpovedala, čo poznáte, krízu kňazstva a zmatky v cirkvi. Toto proroctvo sa splnilo tak hrozivo a rýchlo. A pre mňa je to dostatočný dôkaz nadprirodzeného pôvodu posolstva. Náš rozhovor s biskupom z Leiria skončil požehnaním pre mňa i pre pútnikov.

*Čo nás čaká v najbližšej budúcnosti? Osobne sa domnievam, že celosvetové varovanie. Budeme pripravení? Nevidíme však určité znamenia a predzvesti? Môže to prísť nečakane. Nový biskup Santanderu Juan Antonio del Val prispel k pozitívnemu hodnoteniu, píše autor.

*Varovanie. Conchita k tomu hovorí, že myslí, že nie je väčší trest ako varovanie. Ľudí zachváti strach. Potrvá to krátko, budeme však mať dostatok času, aby sme predstúpili pred Božiu Spravodlivosť. Panna Mária hovorila o varovaní niekoľkokrát. Vždy som uvádzala ako príklad dve hviezdy, ktoré sa zrazia. Ten jav nás vydesí, v tú chvíľu uvidíme svoju dušu a jej stav. Mari - Loli k tomu dodáva: Panna Maria mi povedala, že sa vtedy všetky stroje a motory zastavia. Boh si praje našu spásu a varovanie má spôsobiť, aby sme sa viac priblížili k Bohu a prehĺbili svoju vieru.

*Niekoľko myšlienok Conchity:
Matka, veď nás k Ježišovi.
Matka, vpíš do mojej duše svoje čnosti.
Matka, prosím ťa za kňazov.
Odpusť mi toľko premrhaných milosti.
Matka, nech nie som hluchá k tvojej výzve.
Prosím ťa o pokoru, pretože nie som pokorná.
Matka, daj mi lásku, aby som prijala všetko, čo mi zošleš.

Eusebio Garcia de Pesquera OFM: Garabandal. Vydala MCM Olomouc 1999.

« Späť na úvod

Dnes je 25.11.2020

© 2010 v rámci projektu Fara.Sk